Otto Brunfels se narodil pravděpodobně v roce 1488 v Mohuči (Mainz), zemřel 23. prosince 1534 v Bernu. Německý teolog, lékař a botanik.

Po studiu teologie a filozofie na univerzitě v Mohuči vstoupil do kartuziánského kláštera v Mohuči, v roce 1514 přešel do kartuziánského kláštera u Štrasburku. Zde se začal zabývat léčivými vlastnostmi rostlin, to byl začátek jeho dalších botanických výzkumů. V roce 1521 ovlivněn Lutherovým učením opustil klášter. V roce 1524 začal studovat ve Štrasburku.
Zde také publikoval své teologické práce, ale dostal se do sporů s názory Luthera i Zwingliho. Vystudoval medicínu v Basileji, titul doktora medicíny získal v roce 1530. V roce 1532 se stal městským lékařem v Bernu, kde zůstal do své smrti. Zabýval se také pedagogikou, jazykovědou, farmacií a botanikou.
Jeho práce Herbarium vivae eicones (1530–36, 3 díly) obsahuje sebrané starší a nové komentáře o rostlinách, s 238 dobrými dřevoryty, je to jeden z prvních tištěných herbářů. Práce je více botanická než obvyklé středověké bylináře s lidovými tradicemi, zařadil do své práce četná vlastní pozorování. Další práce se jmenuje Contrafayt Kreüterbuch (1532–37, 2 díly). Ilustrace pocházejí od H. Weiditze, nakreslené podle přírody, ne podle starších vyobrazení.

Linné ho uznával jako jednoho ze zakladatelů moderní botaniky. Na jeho počest byl pojmenován rod Brunfelsia L., brunfelsie, Solanaceae; z druhových jmen Sedum brunfelsii.
BrunfelsBrunfels