Adam (Adamus) Lonitzer (Lonicer, Lonicerus) se narodil dne 10. října 1528 v hesenském Marburgu, zemřel 29. května 1586 ve Frankfurtu nad Mohanem (Frankfurt am Main). Německý lékař.

Lonicera

Studoval medicínu v Marburgu a v Mohuči (Mainz), v roce 1553 se stal profesorem matematiky na univerzitě v Marburgu, o rok později i doktorem medicíny. Pak působil jako městský lékař ve Frankfurtu nad Mohanem.
Oženil se s Magdalenou Egenolffovou, dcerou frankfurtského nakladatele Christiana Egenolffa. Když jeho tchán v roce 1555 zemřel, stal se Lonitzer jeho nástupcem v řízení rodinného podniku.
Zajímal se především o rostliny a jejich využití v tehdejším lékařství. V letech 1557–77 vydal důležitou práci o léčivých rostlinách, kde využil znalosti předchozích autorů (Adam Loniceri Kräuter Buch und künstliche Conterfeyungen sammt der Kunst zu Destllieren). Tato práce se stala v německy mluvících zemích ve své době dosti populární.
Na jeho počest je pojmenován rod Lonicera L., zimolez, Caprifoliaceae.
Lonitzer