Pieter (Petrus) Hotton (Houttuyn) se narodil v roce 1648, zemřel v roce 1709. Holandský lékař a botanik.

Působil jako lékař v Amsterdamu. Botaniku studoval u A. Syena, po jeho úmrtí (1678) v letech 1678–80 nakrátko učil v Leidenu botaniku a byl ředitelem botanické zahrady. Zajímal se i o exotické rostliny, především dovezené z Ceylonu (Srí Lanka). Po svém dočasném působení jako profesor botaniky se vrátil ke své lékařské praxi v Amsterdamu, z tohoto období se o něm jako o botanikovi nic neví. V roce 1692, po úmrtí J. Commelina, převzal práci botanika amsterdamské městské (botanické) zahrady. V roce 1695 po smrti P. Hermana převzal Hotton jeho místo profesora botaniky na univerzitě v Leidenu. Tam se projevil jako erudovaný vzdělaný vědec, bibliofil a vynikající latiník.
Z botaniky se zajímal především o historii botaniky a systematiku rostlin. Přestože byl známý botanik, málo publikoval. Jeho současníky citovaná publikace pojednává o ceylonské rostlině zvané acmella (Spilanthes paniculata, synonymum Acmella paniculata) z čeledi Asteraceae. Je to léčivka, její extrakt hubí larvy komárů rodu Anopheles, kteří přenášejí malárii. Z jeho korespondence vyplývá, že uznával a propagoval Rayův názor na systematiku rostlin. V roce 1703 vydal nové upravené vydání Rayova Methodus Plantarum. Byl členem Royal Society of London.

Na jeho počest byl pojmenován rod Hottonia, žebratka, Primulaceae.
Hottonia palustris