Pier (Pietro) Antonio Micheli se narodil dne 11. prosince 1679 ve Florencii, zemřel na zánět pohrudnice 1. ledna 1737 tamtéž. Italský botanik.

Nezískal vyšší vzdělání, ale zajímal se od mládí o rostliny a stal se žákem Bruna Tozziho. Velmi ho ovlivnila Tournefortova kniha Institutiones rei herbariae, kterou dostal darem. Získal podporu Cosima III. Medicejského, velkovévody toskánského a obdržel místo zahradníka v botanické zahradě ve Florencii (Orto Botanico di Firenze). Pomáhal M. Tillymu, profesoru botaniky a řediteli botanické zahrady, později pracoval samostatně a řídil zahradu, stal se profesorem botaniky na univerzitě v Pise.
Napsal a s pomocí mecenášů vydal knihu, ve které se hlásil k Tournefortově systematické klasifikaci – Nova plantarum genera iuxta Tournefortii methodum disposita (1729). Popsal zde asi 1900 druhů organismů, z toho asi 1400 poprvé. Jsou zde popsány také tzv. nižší rostliny (kryptogamy) – některé houby, lišejníky, řasy, játrovky, mechy. V práci je 108 mědirytin, z toho na 73 jsou houby a lišejníky. Je považován za otce mykologie, protože pozoroval a popsal růst hub a plísní, popsal také několik důležitých rodů – Aspergillus, Botrytis (Linné převzal jména a jsou dosud platná). Při hledání „květů“ u hub objevil spóry jako rozmnožovací částice. Pozoroval „vyprášení“ spor u pýchavek, vymršťování obsahu plodnic u rodu Sphaerobolus, diskovité útvary obsahující spóry u Cyathus. Při pozorování vnitřní struktury u rodu Tuber (lanýž) zjistil, že ve vřecku jsou 4 spóry. U rodu Aspergillus studoval konidie. U rodu Nostoc (sinice, anebo lépe cyanobakterie) pozoroval řetězce buněk.
Jeho nedokončený rukopis o mořských rostlinách je uložen v Londýně, v muzeu přírodních věd. Dopisoval si s významnými přírodovědci – Angličany J. Petiverem, W. Sherardem, Francouzem P. Magnolem, Němcem J. J. Dilleniem a Švýcarem J. J. Scheuchzerem. Na jedné ze svých cest za rostlinami se v roce 1736 nakazil zánětem pohrudnice, na který brzy na to ve Florencii zemřel.

Oficiální botanická zkratka jeho jména je P. MICHELI. V roce 1737 Linné na jeho počest pojmenoval rod Michelia z čeledi Magnoliaceae, dnes spojený s rodem Magnolia; jméno bylo ještě použito neplatně pro jiné rody; druhové jméno michelii známe např. u rodů Adianthum, Anthurium, Achillea, Carex, Ficus, Trisetaria a jiných.
MicheliMicheli