Syn.: Asperula cynanchica subsp. neilreichii (Beck) Dostál, Asperula cynanchica var. alpina Neilr., Galium neilreichii (Beck) F. Herm.
České mená: mařinka psí Neilreichova (Dostál 1950), mařinka Neilreichova (Dostál 1989)
Slovenské mená: marinka psia Neilreichova (Dostál 1950), marinka Neilreichova (Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Rubiaceae Juss. – mořenovité / marenovité
Asperula neilreichii
Rozšírenie: Druh je rozšírený v severnej, vápencovo-dolomitovej časti Východných Álp v Nemecku a Rakúsku. V Západných Karpatoch sa vyskytuje vzácne v Nízkych Tatrách, Malej a Veľkej Fatre.
Ekológia: Rastie na dolomitových a vápencových skalách v horskom až alpínskom stupni. V slabo zapojenej vegetácii na štrkovitých pôdach alebo v skalných štrbinách.
Asperula neilreichii
Opis: Trváca, husto trsovitá, 5–15(–30) cm vysoká, sivozelená bylina s kužeľovitým, drevnatým, červenkastým podzemkom. Stonka je rozkonárená, poliehavá alebo vzpriamená, husto olistená. Dolné listy v trojpočetných až štvorpočetných praslenoch, kožovité, okrúhlasté až obrátene vajcovité, v čase kvitnutia zachované. Stonkové listy protistojné, čiarkovité alebo úzko kopijovité, 10–15 mm dlhé a okolo 2 mm široké, jednožilové, zvyčajne dlhšie ako stonkové články. Kvety na kratučkých stopkách, zväčša po 3 v predĺžených metlinovitých vrcholíkoch. Listene čiarkovité, koruna lievikovitá, 4–5 mm dlhá, svetlofialová alebo ružovkastá, štvorcípa. Kvitne v júni až auguste. Plodom je zrnitá dvojnažka.
Asperula neilreichii
Asperula neilreichii
Zámeny: Narozdiel od druhu Asperula cynanchica, ktorý sa vyskytuje najmä v nižších polohách, má spodné listy zachované aj počas kvitnutia a rastliny sú spravidla husto trsovité.
Ohrozenie a ochrana: Na Slovensku je druh zaradený medzi ohrozené taxóny (EN) a patrí aj medzi zákonom chránené druhy (§). Cez niektoré lokality prechádzajú turistické chodníky, čo môže nepriaznivo vplývať na okolité populácie, obzvlášť na lokalitách s vysokou návštevnosťou, akou je napr. Veľký Rozsutec.
Asperula neilreichii
Foto: 10. 7. 2010 (Malá Fatra, na Veľkom Rozsutci).