Svobodný pán Samuel von Bruckenthal se narodil dne 26. 7. 1721 v Leschkirch (rumunsky Nocrich, maďarsky Újegyház), zemřel 9. 4. 1803 v Hermannstadt (rumunsky Sibiu, maďarsky Nagyszeben). Aristokrat, rakouský gubernator Transylvánie.

Studoval v Halle a Lipsku právo, filozofii a politické vědy. Nastoupil do státní služby, byl poradcem císařovny Marie Terezie, v letech 1774–1787 byl gubernatorem Sedmihradska (Transylvánie). Nashromáždil velké sbírky mincí, obrazů, velkou knihovnu (o archeologii, historii, cestopisy). Dnes jsou většinou v muzeu, které založil v roce 1790 v Hermannstadtu (dnes Sibiu v Rumunsku). U svého paláce v městě Avrig východně Hermannstadtu (Sibiu) vybudoval romantický anglický park.

Na jeho počest byla pojmenována rostlina, která roste v horách na Balkánském poloostrově, rod Bruckenthalia Rchb., brukentálie, Ericaceae – dnes synonymum pro Erica spiculifolia.
Bruckenthalia