Johann Albrecht Friedrich von Eichhorn se narodil dne 2. března 1779 ve Wertheimu, zemřel 16. ledna 1856 v Berlíně. Pruský politik. Byl sice osobou botanice značně vzdálenou, avšak souhrou okolností jeho jméno nese známá tropická vodní rostlina.

Po absolvování školy ve Wertheimu studoval v letech 1796–99 práva na univerzitě v Göttingenu. Jeho prvním zaměstnáním byla funkce správce u rodiny von Auer v Kleve, ale v dalších letech pracoval u soudů a současně pro vojsko. V roce 1806 složil státní zkoušku a stal se soudním čekatelem u vrchního zemského soudu v Berlíně. Od roku 1810 se stal komorním soudním radou a od roku 1811 současně zplnomocněným zástupcem nově založené berlínské (dnes Humboldtovy) univerzity. Od roku 1813 se účastnil akcí proti Napoleonovi. Postupně získával různé funkce spojené se správou osvobozených částí Pruska a dostal se na diplomatickou dráhu. V roce 1815 už pracoval pro ministerstvo zahraničních věcí. Připravoval sjednocení cel a je označován za tvůrce německého celního spolku. V letech 1817–48 byl členem pruské státní rady, v letech 1840–48 působil jako ministr kultury a školství. Prosazoval školní politiku podle představ pruského panovníka Friedricha Wilhelma IV., která podřizovala školy církvi. Za to ho někteří současníci kritizovali. Na začátku revoluce, která v Německu vypukla v letech 1848–49, musel odstoupit. V roce 1850 se nakrátko do politiky vrátil.

Botanik K. S. Kunth na jeho počest – tedy co by ministra školství – pojmenoval v roce 1842 rod Eichhornia (Pontederiaceae), tokozelka. Dedikační formule v jeho spisu Eichhornia, Genus Novum e Familia Pontederiacearum zní: Genus consecratum viro excellentissimo F. Eichhorn, augustissimi et potentissimi Borussorum regis in rebus ad omnem eruditionem, dei cultum et medicinam spectantibus summo ministro, literarum fautori scientissimo et humanissimo.
Eichhornia