Johann van der Deutz se narodil v roce 1743, zemřel v roce 1788. Holandský mecenáš vědy.

Právník, radní v Amsterdamu, amatérský botanik, přítel švédského botanika C. P. Thunberga, žáka C. Linného. Deutz pomohl sponzorovat expedici do nizozemských kolonií a Japonska, na které Thunberg sbíral rostliny pro nizozemské botanické zahrady. Japonsko bylo v letech 1639–1867 izolovaný stát uzavřený pro cizince, první obchodní kolonii zde měli povolenu provozovat Nizozemci. Thunberg nejdříve získával rostliny obchodem, později po návštěvě u šóguna mohl sbírat rostliny i na území Japonska. Často se jednalo o rostliny původně čínské, introdukované kdysi do Japonska.

Na Deutzovu počest pojmenoval Thunberg rostlinu, kterou objevil, Deutzia Thunb., trojpuk, Hydrangeaceae.
Deutzia gracilis