Královna Victorie (Alexandrina Victoria) se narodila dne 24. května 1819 v Londýně, zemřela 22. ledna 1901 v Osborne House v Cowes na ostrově Wight. Britská aristokratka.

Dcera prince Edwarda, vévody kentského, čtvrtého syna krále Jiřího III. V roce 1836 ji belgický král Leopold, její strýc, seznámil se svým synovcem princem Albertem Saxe-Coburg-Gotha. Po smrti strýce Viléma IV. (20. 6. 1837) Victorie zdědila ve věku 18 let trůn Spojeného království Velké Británie a Irska. Korunována byla 28. 6. 1838 a dne 10. 2. 1840 se provdala za bratrance Alberta. V průběhu let 1840–50 (i v dalších letech) došlo k několika pokusům o atentát na její osobu.
Za její vlády došlo k mnoha obtížně řešitelným událostem. V roce 1845 propukl známý Velký irský hladomor, kdy brambory nakažené houbovou chorobou na celém území Irska shnily. Vzhledem k tomu, že brambory byly základní a často jedinou potravou chudých Irů, zemřelo přes milion lidí, další milion emigroval do Ameriky. Anglie nedokázala Irsku pomoci, což se projevilo na zhoršení vztahů i mezi královnou a Irskem. Za její vlády také proběhla Krymská válka a další válečné konflikty. Po Velkém povstání v Indii (1857) byla rozpuštěna Východoindická společnost a Indie se formálně stala součástí britského impéria.
Victorie měla devět dětí, díky jejich sňatkům se jí říkávalo „babička Evropy“. Rok 1861 byl pro Victorii velmi těžký: v březnu zemřela její matka, její manžel Albert v prosinci téhož roku. Victorie po zbytek života truchlila a chodila v černém. Dlouho se neobjevovala na veřejnosti, to zmenšilo její popularitu. Žila v odloučení na Balmoralu, na Windsorském hradu nebo na Wightu. Později se začala objevovat na veřejnosti, hlavně při velkých oficiálních akcích. V roce 1876 zemřel poslední mughalský císař Indie a Victorie začala 1. 5. 1876 užívat také titul císařovna Indie. Vládla až do své smrti, tedy 63 let a 7 měsíců. Byla poslední panovnicí dynastie hannoverské. Podle ní se nazývá celá epocha její vlády viktoriánským obdobím.

Na Victoriinu počest bylo pojmenováno mnoho míst – jezero Victoria v Africe, Viktoriiny vodopády, hlavní město Britské Kolumbie (Victoria), hlavní město kanadské provincie Saskatchewan (Regina) i australské státy Victoria a Queensland.
Na její počest byl také pojmenován rod Victoria, Nymphaeaceae, který objevil v Jižní Americe v roce 1801 T. Haenke.
Victoria sp.