Adam Olearius (Oehlschlaegel, Ölschäger) se narodil pravděpodobně dne 16. srpna 1603 v Aschersleben u Magdeburgu, zemřel 22. února 1671 na zámku Gottorf. Diplomat, cestovatel, matematik, knihovník.

Od roku 1620 studoval na univerzitě v Lipsku teologii, filozofii a matematiku. Titul magistr filozofie získal v roce 1627. V roce 1632 nastoupil jako asistent na filozofické fakultě v Lipsku. Později vstoupil do služeb vévody Fridricha III. Schleswig-Holstein-Gottorf jako knihovník a matematik. Vévoda se pokoušel uzavřít obchodní smlouvu s Persií a Ruskem, hlavně ho zajímal obchod s hedvábím. Proto byla do Moskvy vyslána delegace vedená velvyslancem Philipem Crusiem a Ottou Bruggemannem, ve které byl zařazen Olearius jako velvyslancův sekretář.
Členové delegace odjeli 22. 10. 1632 z Gottorpu, 6. 11. 1633 z Hamburku. Cestovali přes Lübeck, Rigu, Tartu, Tallin, Narvu, Ladogu a Novgorod, dne 14. 8. 1634 dojeli do Moskvy. Byli přijati carem Michailem Fjodorovičem Romanovem a dojednali obchodní smlouvu. Pak se vrátili do Gottorpu kvůli ratifikaci smlouvy. Od 6. 4. 1635 probíhaly přípravy expedice na perský dvůr. Delegace vyrazila 22. 10. 1635 z Hamburku, 29. 3. 1636 dosáhla opět Moskvy. Dále cestovali přes Nižnyj Novgorod, Astrachaň, po Volze a přes Kaspické moře do Persie. Olearius se cestou učil persky, pomocí astronomie určoval polohu, kde se nacházejí. Cestovali přes Derbent, přes Shemakhu (Samaxi), kde zůstali 3 měsíce, Ardabil a Soltanije, 3. 8. 1637 dojeli do hlavního města Isfahánu, kde byli přijati šáhem. Avšak obchodní smlouvu se jim dojednat nepodařilo. A tak 21. 12. 1637 opustili Isfahán a vraceli se přes Rasht, Lenkoraň, Astrachaň a Kazaň zase do Moskvy. Olearius cestou vytvořil mapu Volhy a okolí. Car měl zájem o jeho služby, ale on se vrátil s delegací. Dne 15. 4. 1639 v Revalu nastoupil na loď a odplul rovnou do Lübecku.
V roce 1639 byl jmenován dvorním matematikem. Pracoval jako geograf, knihovník a správce kabinetu kuriozit, sepsal katalog sbírek z Hollstein – Gottorpu, překládal perskou poezii. Vydal dvě knihy o událostech a pozorováních z cesty přes Rusko a Kaspické moře do Persie Beschreibung der muscowitischen und persischen Reise (Schleswig, 1647, rozšířené vydání 1656), Kurtzer Begriff einer holsteinischen Chronic (Schleswig, 1663).
Olearius
Johann Gottfried Olearius se narodil dne 25. října 1635 v Halle, zemřel v roce 1711 v Arnstadtu. Byl to evangelický teolog a skladatel náboženských písní, zabýval se také zahradnictvím.

Jako syn pastora nejdříve navštěvoval školu v Halle an der Saale, od roku 1653 studoval teologii v Lipsku, později v Jeně. V roce 1656 získal titul magister a v roce 1658 nastoupil v Halle na místo kazatele. V roce 1662 byl jmenován jáhnem, v roce 1685 inspektorem diecéze okresu. V roce 1688 mu přibyla funkce rady konzistoře v Arnstadtu. Většinu života strávil při kostele v Halle. Dopisoval si s C. Linnéem. Byl autorem botanického spisu Specimen florae Hallensis (1668).
Na jeho počest byl pojmenován rod Olearia Moench, oleárie, Asteraceae.