Čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité
Clematis tibetana
Rozšíření: Himálajský druh s areálem rozkládajícím se na severu Indie, v Nepálu a jižním Tibetu. Byl popsán ze severoindického Kumáónu (ve státě Uttarákhand), na západě zasahuje až do Kašmíru, na východě do východního Tibetu. Jsou rozlišovány dva poddruhy, kromě nominátního je to ještě Clematis tibetana subsp. vernayi (na našich snímcích), u tohoto poddruhu jsou rozeznávány ještě navíc tři variety.
Ekologie: Roste v křovinaté vegetaci na březích vodních toků a podél zdí, na stanovištích spíše suchých a otevřených, v nadmořských výškách zhruba od 3300 až do 5000 m. Kvete od června do září.
Clematis tibetana
Popis: Plazivý nebo šplhavý keř dosahující výšky až okolo 200 cm, někdy i vyšší. Lodyha je zelená, často červeně naběhlá, skoro lysá nebo jemně chlupatá. Listy jsou zpeřené, s 5–7(–9) lístky, které jsou úzce kopinaté až vejčité, (0,8–)1–3,5 cm dlouhé a (0,2–)0,4–2,5 cm široké, celokrajné nebo až 3laločné, špičaté, šedozelené, lysé nebo řídce chlupaté. Květy vyrůstají z úžlabí listů na dlouhých stopkách obvykle jednotlivě, vzácněji i po 2–3, jsou nicí; listeny jsou listům podobné, avšak menší; okvětní lístky jsou eliptické až kopinaté, 1,4–3,5 cm dlouhé a 0,5–1,4 cm široké, žluté, zelenožluté, nahnědlé či někdy dokonce až nachově hnědé, vně skoro zcela lysé, uvnitř a po okrajích hustě chlupaté, monimátní poddruh má okvětní lístky dlouze zašpičatělé, subsp. vernayi jen špičaté či krátce zašpičatělé, obecně lze říci, že květy u nominátního poddruhu jsou poněkud sevřenější, nejsou tak doširoka rozestálé jako u subsp. vernayi; nitky tyčinek jsou zelené nebo načervenalé, 4–10 mm dlouhé, více než 2,5krát delší než prašníky. Plodem je nažka s chlupatým přívěskem.
Záměny: Do himálajské oblasti zasahuje i areál plaménku východního (Clematis orientalis, rozšířen v dlouhém pásu od Řecka až po západní Tibet, stoupá však jen do nadmořské výšky okolo 2900 m), který má rovněž šedozelené listy a 4četné květy se žlutými až nahnědlými okvětními lístky. Květy u tohoto druhu však zpravidla vyrůstají ve svazečcích po 5 (nebo i více květech), jeho okvětní lístky jsou zároveň podstatně kratší (0,8–1,8 cm), navíc nitky tyčinek jsou méně než 2krát delší než prašníky. Další podobný západohimálajský plamének C. ladakhiana má zase lístky podstatně užší, nápadně dlouze zašpičatělé.
Clematis tibetana
Clematis tibetana
Clematis tibetana
Clematis tibetana
Clematis tibetana
Fotografováno dne 26. 7. 2018 (Německo, Berlín, Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin).