Syn.: Dicranopteris dichotoma (Thunb.) Bernh., Gleichenia dichotoma (Thunb.) Hook., Gleichenia ferruginea Blume, Gleichenia hermanni R. Br., Gleichenia lanigera D. Don, Gleichenia linearis (Burm. f.) C. B. Clarke, Gleichenia rigida J. Sm., Mertensia dichotoma (Thunb.) Willd., Mertensia lessonii A. Rich., Mertensia linearis (Burm. f.) Fritsch, Mertensia rufinervis Mart., Polypodium dichotomum Thunb., Polypodium lineare Burm. f., Polypodium pedatum Houtt.
Čeleď: Gleicheniaceae (R. Br.) C. Presl
Dicranopteris linearis
Rozšíření: Široce rozšířený druh rostoucí pantropicky v Jižní a Střední Americe, v Africe, v jihovýchodní Asii i Oceánii. Rod obsahuje celkem 12 druhů.
Ekologie: Pionýrská rostlina počátečních sukcesních stádií v primární i sekundární sukcesi. Na lávových polích, přirozeně disturbovaných suťových svazích, ale i na erodovaných plochách vzniklých vyklučením lesních porostů nebo na požářištích. Provází primitivní půdy, vyskytuje se v podmínkách humidního tropického klimatu. Velmi rychle roste, v příhodných podmínkách může vytvářet velmi rozsáhlé porosty, může mít i invazní charakter.
Dicranopteris linearis
Popis: Poměrně statná kapradina s podzemním, dlouze plazivým, plevinatým oddenkem, který obsahuje protostélé. Listy vyrůstají z oddenku jednotlivě, mají dlouhý řapík a jsou opakovaně (2–4krát) vidličnatě dělené, až 2 m vysoké. Koncové části čepele jsou jednoduše zpeřené, v obrysu úzce kopinaté. Úkrojky posledního řádu jsou postavené vzhledem k vřeteni v pravém úhlu, jsou čárkovité, 1,5–4 cm dlouhé a asi 4 mm široké, celokrajné, s otevřenou žilnatinou. Sporangia jsou leptosporangiátního typu, jsou sdruženy po 5–15 v kupky, které jsou rozmístěné ve 2 řadách podél střední žilky na ploše spodní strany čepele, ostěry chybějí.
Poznámka: Čeleď Gleicheniaceae jsou evolučně velmi primitivní kapradiny, paleontologicky jsou doloženy z křídy, příbuzné typy již z jury.
Dicranopteris linearis
Dicranopteris linearis
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, 2. a 5. 2. 2011 (Seychely: ostrov Mahé, NP Morne Seychellois).