Syn.: Epipactis leptochila var. neglecta (Kümpel) Gévaudan, Epipactis neglecta (Kümpel) Kümpel, Epipactis viridiflava H. Low
Česká jména: kruštík ostrokvětý přehlížený (Kubát 2002)
Slovenská jména: kruštík prehliadaný (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Epipactis leptochila subsp. neglecta
Rozšíření: Středoevropský druh, od severní Francie po Slovensko, na jih po Itálii a Chorvatsko. U nás pouze na několika lokalitách na Moravě, častěji jen ve Ždánickém lese, v Čechách na jediné lokalitě v Krkonoších.
Ekologie: Roste ve stinných a polostinných dubohabřinách nebo květnatých bučinách s nezapojeným bylinným patrem, na vápnitých, hlubších půdách. Druh kvete od července do poloviny srpna.
Epipactis leptochila subsp. neglecta
Popis: Vytrvalé, 25–50 cm vysoké, autogamní byliny. Lodyha na bázi lysá, pod květenstvím pýřitá, zelená, na bázi červenofialová. Listy nejčastěji 4–5, vejčité až vejčitě kopinaté, 2–3× delší než lodyžní články. Klas nejčastěji 8–18květý, řídký, nejdolejší listeny úzce kopinaté. Květy otevřené až široce otevřené, vnější okvětní lístky kopinaté, postranní vnitřní okvětní lístky vejčitě kopinaté, epichil ve zcela rozvinutých květech dozadu ohnutý, úzce trojúhelníkovitý, růžový, bazální hrbolky růžové nebo zelené, vchod do hypochilu připomínající tvar vykřičníku. Sloupek štíhlý, prašník přisedlý, vejcovitý, na vrcholu kuželovitý, s rozpadavými brylkami vyplňující celé klinandrium (proto při pohledu zboku není skrz klinandrium vidět), blizna dvoulaločná, šikmá k podélné ose sloupku, rostelum bez žlázky, dozadu ohnuté a ukryté mezi brylkami. Semeník šikmo dolů směřující. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: V ČR je veden v kategorii kriticky ohrožených druhů (C1r). Pod jménem kruštík prehliadaný (E. neglecta) je zákonem chráněn na Slovensku, kde je považován za zranitelný druh (VU). Mezinárodně chráněný druh v rámci CITES.
Epipactis leptochila subsp. neglectaEpipactis leptochila subsp. neglecta
Epipactis leptochila subsp. neglecta
Epipactis leptochila subsp. neglecta
Fotografováno dne 15. 7. 2011 (na úpatí Krkonoš).