Květoslav Hísek se narodil dne 26. 3. 1931 v Boršově nad Vltavou (okres České Budějovice), zemřel 10. června 2016. Akademický malíř, tvůrce vědecké ilustrace botanické i zoologické.

Neexistuje snad v této zemi jediná knihovnička – byť třeba malinká – aby v ní nebyla alespoň jediná knížka, kterou ilustroval Květoslav Hísek. Dlužno podotknout, že tento zvláštní jev nekončí v předhůří Šumavy či na hřebenech Krušných hor, v téměř nezměněné intenzitě pokračuje údolím Labe, Rýna i Dunaje, Seiny i Loiry, prohání se alpskými vesnicemi i letovisky Andalusie. Květoslav Hísek se bezesporu řadí k nejpublikovanějším českým vědeckým ilustrátorům všech dob.
Začínal jako malíř porcelánu v Českých Budějovicích. V letech 1951–57 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, v ateliéru profesora Karla Svolinského a záhy se začal věnovat vědecké ilustraci. Právě u Hískova učitele začíná cesta moderní české botanické ilustrace a právě společně s ním ilustroval Hísek hned na začátku své kariéry na Slovensku vydaný Malý atlas liečivých rastlín Ľudmily Thurzové (Martin 1963). U rostlin však neskončil, mistrně kreslil i ryby, ptáky či savce.

U nás jistě patří k naprosto nejúspěšnějším K. Hískem ilustrovaným knihám Deylovy Naše květiny. Vyšly u dvou různých nakladatelů a je jen škoda, že novější vydání bylo ochuzeno o výhradně na Slovensku rostoucí druhy rostlin (poupravená kniha totiž vyšla po rozdělení Československa), navíc i nekvalitní tisk zrovna tohoto vydání se hodně nemile podepsal na změně barevnosti ilustrací. Přesto je tato kniha dobře známá nejširší veřejnosti a nejspíš i ovlivnila výběr povolání u nejednoho gymnaziálního studenta. Uveďme na tomto místě také další známější knihy, které ilustroval. Většinou vycházely v mnoha vydáních i jazykových mutacích. Někdejší pražské nakladatelství Artia zpracovávalo před rokem 1990 vydání cizojazyčných knih téměř pro celý svět, k jeho zákazníkům patřily takové nakladatelské domy, jako Chancellor Press, Gründ, Hatier, Kosmos Verlag, Mosaik Verlag, Octopus Books, Susaeta aj.

 • S. Nová: Petrklíče – ilustroval s Jitkou Buňatovou (Praha 1953)
 • S. Vodinský: Ryby našich vod (Praha 1962)
 • K. Patočka: Kouzla se zvířaty (Praha 1963)
 • Ľ. Thurzová: Malý atlas liečivých rastlín – společně s Karlem Svolinským (Martin 1963)
 • J. Spirhanzl-Duriš: Z ptačí říše: Malý atlas ptactva (Praha 1965)
 • J. Felix: Ein Tier für mich: 25 Tiere zum Selberpflegen (Stuttgart 1969)
 • J. Felix: Der grosse Naturführer: Unsere Tier- und Pflanzenwelt (Stuttgart 1972)
 • M. Deyl: Naše květiny (Praha 1973)
 • J. Felix: Dyr og vaekster (København 1974)
 • J. Felix: Les oiseaux des bois et des montagnes (Verviers 1974)
 • J. Felix: Ptáci v lesích a horských oblastech (Praha 1975)
 • J. Felix: Ptáci v zahradě a na poli (Praha 1975)
 • J. Felix: The Hamlyn Animal Encyclopedia (London 1975)
 • J. Felix: Marshland and freshwater birds: a colour guide to familiar (London 1975)
 • J. Felix: Ptáci luk, bažin a vod (Praha 1976)
 • J. Felix: Das grosse Vogelbuch in Farbe (München 1977)
 • J. Felix: Evropská fauna (Praha 1977)
 • J. Felix: Přírodou krok za krokem (Praha 1978)
 • J. Tříska: Evropská flóra – společně s pěti dalšími ilustrátory (Praha 1979)
 • J. Felix: Faune d’Amérique (Paris 1980)
 • V. Truhlář: Pěstujeme jižní ovoce (Praha 1983)
 • J. Novák: Naše jedovaté rostliny (Praha 1984)
 • Z. Podhajská: Flore des campagnes (Paris 1988)
 • A. Mezera: Naše stromy a keře (Praha 1989)
 • J. Felix: Aves de los Países de Europa (Madrid 1989)
 • J. D. Dmitrijev: Ptáci známí i neznámí, lovení, chránění (Praha 1991)
 • J. Toman: Plants and animals – se třemi dalšími ilustrátory (Leicester 1993)
 • J. Felix: Savci – naši nejbližší příbuzní (Praha 1994)
 • F. Reiser: Ryby našich vod (Praha 1996)
 • J. Felix: Zvířata světa (Praha 1999)
 • O. Pospíšil: Atlas našich ryb (Praha 2000)
 • J. Felix: Ptáci lesů a hor (Praha 2000)

Hískovy ilustrace v knihách nepřírodovědných:

 • Ovidius: Umění milovat (Praha 2002)

Hísek