Jindřich Krejča se narodil 4. dubna 1920 ve Žlebských Chvalovicích u Čáslavi, zemřel 29. května 1991. Akademický malíř, vynikající vědecký ilustrátor.

Jindřich Krejča

Vystudoval grafickou školu v Praze a akademii výtvarných umění v Mnichově, po studiích působil jako pedagog oboru užitého umění v Praze, následně jako nezávislý umělec. Intenzivně spolupracoval především s Přirodovědeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislavě, většina jím ilustrovaných knih vyšla poprvé také právě na Slovensku. Jeho kolorované perokresby najdeme v mnoha knihách, na Slovensku k nejznámějším z nich bezesporu patří několikasvazková Obrázková kvetena Slovenska, čtenáři v Česku jistě budou znát jeho Velkou knihu rostlin, hornin, minerálů a zkamenělin. Řada knih s jeho ilustracemi vyšla i v zahraničí, kromě Česka a Slovenska je tedy znají čtenáři i v Německu, Francii, Belgii, Dánsku, Norsku, Švédsku, Maďarsku, Polsku, Rusku, Slovinsku a Chorvatsku.
V roce 1972 byl uveden v katalogu prestižní mezinárodní výstavy Botanical Art & Illustration v Hunt Institute for Botanical Documentation v americkém Pittsburghu.

Jindřich Krejča se jako ilustrátor podílel například na těchto knihách:

 • Jan Macků: Atlas liečivých rastlín. (Bratislava 1964).
 • Jaroslav Korbelář, Zdeněk Endris: Naše rostliny v lékařství. (2. rozšířené a přepracované vydání, Praha 1968).
 • Jozef Májovský et al.: Rastliny lesov. (Bratislava 1965–66).
 • Jozef Májovský et al.: Obrázková kvetena Slovenska. 1, Rastliny vod močiarov a lúk. (Bratislava 1968).
 • Jozef Májovský et al.: Obrázková kvetena Slovenska. 5, Rastliny pieskov a strání. (Bratislava 1977).
 • Dezider Magic, Eva Bosáčková: Obrázková kvetena Slovenska. Atlas chránených rastlín. Ilustrace Jindřich Krejča a Otto Ušák. (Bratislava 1978).
 • Július Klimo: Letničky. Farebný atlas najkrajších jednoročných a dvojročných kvetín. (Bratislava 1973).
 • Jindřich Krejča: Z našej prírody: rastliny, horniny, minerály, skameneliny. (Bratislava 1978). V češtině byla tato kniha vydána v roce 1993 pod názvem Velká kniha rostlin, hornin, minerálů a zkamenělin.
 • Jindřich Krejča, Anna Jakábová: Skalničky. Farebný atlas najkrajších rastlín pre skalky (Bratislava 1982).
 • Anton Šedo: Koreniny. (Bratislava 1983).
 • Alexander Bakoš: Základy poľovníctva. (Bratislava 1988).
 • Lubomír Opletal, Jan Volák: Rostliny pro zdraví. (Praha 1999 – vydáno posmrtně).

Jindřich Krejča