Akademický malíř Antonín Pospíšil se narodil dne 2. června 1909 v Kutné Hoře, zemřel 5. října 2008 v Praze. Český ilustrátor.

Odmaturoval na kutnohorské reálce v roce 1927, pak do roku 1934 studoval na Umělecko-průmyslové škole u profesora Jaroslava Bendy. Souběžně navštěvoval České vysoké učení technické (kreslení u Oldřicha Blažíčka) a filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích vyučoval na středních školách v Kutné Hoře, Čáslavi a Košicích, od roku 1942 působil jako pedagog na Umělecko-průmyslové škole v Praze, v letech 1945–53 na Státní grafické škole. Pak se už věnoval výhradně samostatné výtvarné činnosti.
Antonín Pospíšil se významně uplatnil především jako ilustrátor dětské literatury a knih o přírodě. Spolupracoval nejen s dětskými časopisy Mateřídouška a Ohníček, jeho ilustrace najdeme zhruba i ve stovce knih. Velmi známá je jeho práce na sedmidílné české encyklopedii Světem zvířat (Albatros), na které pracoval plných 15 let. V sedmdesátých letech minulého století byla tato krásná encyklopedie součástí snad většiny knihovniček u nás, Pospíšilovy ilustrace přiblížily faunu světa přinejmenším celé jedné generaci dětí.
Svět rostlin zachytil v knížkách z populární edice OKO (např. svazky Náš les, Naše hory). Pozoruhodnou a poměrně málo známou je i jeho rozsáhlá sbírka ilustrací kosatců, ze které vám alespoň několik zde představujeme.
Antonín PospíšilAntonín Pospíšil
Antonín Pospíšil