Antonín Zezula se narodil dne 21. srpna 1930 v Praze, zemřel 29. dubna 1993 tamtéž. Český lesník, malíř, věnoval se vědecké ilustraci v oboru botaniky, zoologie, mykologie, ekologie.

K umělecké tvorbě jej přivedla jeho matka, akademická malířka Helena Zezulová. V letech 1946–50 vystudoval Státní vyšší lesnickou školu v Písku. Po maturitě pracoval na Šumavě, později i na jižní Moravě a nakonec na Ledečsku v Posázaví. Stále více se věnoval malířství, grafice a knižní ilustraci. Od roku 1962 se již dále plně věnoval výtvarné práci. V letech 1964–90 pracoval jako výtvarný architekt v Zemědělském muzeu v Praze. Jeho oblíbenou výtvarnou technikou byl akvarel, ale také olej, tempera, lept, suchá jehla a dřevořez.
V roce 1951 začal spolupracovat s časopisem Lesnická práce, pro který vytvořil řadu ilustrací, ty vycházely buď jako samostatné přílohy, nebo na zadní straně časopisu. Kromě toho ilustroval řadu knih, mezi nimi i učebnice (např. Merglova Lesnická botanika, Kučerova Lesnická zoologie aj.). Dále výtvarně přispíval do časopisů ABC mladých techniků a přírodovědců, Živa, Myslivost aj.
Spolupracoval i s organizací Naturopa (informační středisko pro ochranu přírody a životního prostředí Rady Evropy).
Ilustroval knihu R. Wolfa Československá myslivost (Praha 1983), též Lochmanovu Jelení zvěř (Praha 1985), s K. Tomanem ilustroval i Rakušanův Myslivecký slovník naučný (Praha 1992).
Společně s B. Kutilem, J. Milanovským a G. Färberem ilustroval Martinovského knihu Naše rostliny: Klíč k určování (Praha 1959). Byl také autorem kreseb v knize O. Rabšteinka a M. Poruby Lesní rostliny ve fotografii (Praha 1983).
Pro F. Procházku ilustroval Šumavský herbář (Vimperk 1992), pro R. Veselého, F. Kotlabu a Z. Pouzara Přehled československých hub (Praha 1972). Posmrtně byly jeho ilustrace použity také pro Červenou knihu ohrožených a vzácných druhov rastlín a živočichov SR a ČR 5 (Bratislava 1999). Na jejich zařazení do knihy a dokončení se podílel F. Gregor.
ZezulaZezula