Syn.: Lindernia erecta (Benth.) Bonati, Vandellia erecta Benth.
Česká jména: puštička rozložená (Domin-Podpěra 1928), puštička pouzdernatá (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: lindernia puzdierkatá (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Linderniaceae Borsch, Kai Müll. et Eb. Fisch. – puštičkovité

Lindernia procumbens

Rozšíření: Zaujímá rozsáhlý areál. V Evropě se vyskytuje od Španělska a Portugalska přes Francii a Itálii do střední Evropy a dále na Balkán, ve východní Evropě v povodí Dněpru, Donu a Volhy a přes Sibiř zasahuje až na Altaj, do Přední a Zadní Indie, čínských provincií Anhui, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Heilongjiang, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Sichuan, Yunnan a Zhejiang, Japonska, na Jávu a Polynésie. Druhotně v americkém státě Virginia a na Havaji, v Austrálii ve státech Nový Jižní Wales a Queensland. V České republice rostla dříve v Třeboňské a vzácně i Budějovické pánvi, ve středních a východních Čechách, mimo tyto oblasti jen ojediněle. Recentně byla zaznamenána na Třeboňsku, u Českých Budějovic, v tůních Vltavy u Mělníka, v Lázních Bohdaneč, u Telče, u Studénky a v oblasti soutoku Moravy a Dyje.

Ekologie: Roste v nížinách a teplejších pahorkatinách na dnech letněných rybníků, obnažených březích vodních nádrží i řek, na vlhkých až mokrých, občas zaplavovaných, písčitých nebo bahnitých, živných půdách. Kvete od července do září.

Lindernia procumbens

Popis: Jednoletá, lysá bylina s přímou, 5–15 cm vysokou, přímou nebo vystoupavou, větvenou, čtyřhrannou lodyhou. Listy jsou eliptické, na vrcholu tupé, klínovitě zúženou bází přisedlé, výrazně trojžilné. Květy dlouze stopkaté, v úžlabí listů jednotlivé. Kališní cípy jsou čárkovité, koruna je nezřetelně dvoupyská, bílá nebo na okrajích načervenalá nebo narůžovělá, horní pysk je dvoulaločný, dolní trojlaločný. Tyčinky jsou čtyři. Plodem je dvoupouzdrá tobolka.

Ohrožení a ochrana: Puštička pouzdernatá je závislá na pravidelném letnění rybníků a existenci jejich litorálních pásem. Intenzivní rybniční hospodaření a úpravy vodních toků vedly k jejímu vymizení na většině lokalit. Červeným seznamem ČR i českým zákonem je řazena mezi kriticky ohrožené druhy (C1t), resp. (§1). Na Slovensku je zranitelným druhem (VU), chráněným i zákonem (§). Zákonem je druh chráněn i ve Francii, Španělsku, Švýcarsku, Polsku, Maďarsku, Rumunsku. Je zahrnut mezi druhy chráněné takzvanou Bernskou úmluvou. Uvádí jej příloha II soustavy Natura 2000.

Lindernia procumbens
Lindernia procumbens
Lindernia procumbens
Lindernia procumbens

Fotografováno dne 16. 7. 2013 (Česko, Čechy, Třeboňsko).