Syn.: Heleophylax mucronatus (L.) Schinz et Thell., Isolepis mucronata (L.) Fourr., Scirpus mucronatus L., Schoenoplectiella mucronata (L.) J. Jung et H. K. Choi
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Schoenoplectus mucronatus
Rozšírenie: Druh s obrovským, prakticky kozmopolitným areálom. Vyskytuje sa v Austrálii, vo veľkej časti Afriky vrátane Madagaskaru, Mauritiu a Reuonionu, v Ázii od Blízkeho východu cez Strednú Áziu až po Japonsko a Ďaleký východ, naturalizovaný sa vyskytuje na Azorách, v Severnej (USA) a Južnej (Chile) Amerike. V Európe rastie v celom Mediteráne a v štátoch strednej Európy, severná hranica vedie Nemeckom, Poľskom, Slovenskom a na východ na Ukrajinu.
Z Českej republiky nie sú údaje o výskyte druhu. Na Slovensku je známy z Podunajskej a Východoslovenskej nížiny.
Ekológia: Rastie na ťažkých, bahnitých, periodicky zaplavovaných pôdach na obnažovaných dnách a brehoch stojatých aj mierne tečúcich vôd v teplých oblastiach. Druhotne sa veľmi rozšíril s pestovaním ryže. Vyskytuje sa iba v teplých nížinách a údoliach riek, do nadmorskej výšky 300 m. Kvitne od júla do augusta (októbra).
Schoenoplectus mucronatus
Opis: Trvá, husto trsnatá, svetlo zelená rastlina vysoká 40–100 cm s podzemkom bez výhonkov. Byle hrubé, žliabkato 3-hranné, dolu s bezčepeľovými, červenohnedými, pošvami, najvyššia je zelená, hore hnedo obrúbená. Súkvetie je zdanlivo bočný krážeľ. Listeň dlhší ako súkvetie, priamy, neskoršie šikmý, čiarkovito kopijovitý, žliabkatý, končistý. Klásky podlhovasté až vajcovité, dlhé 5 až 12 mm, tupé, po 4–10 (2–20) nakopené do sediaceho zväzočku, plevy široko vajcovité, tupé, ostité, holé, červenkasté, so stredným zeleným pásikom, 3–4 mm dlhé, 4–6 okvetných štetiniek je drsných od naspäť obrátených chlpov a sú o málo dlhšie ako nažky, blizny 3 (ale aj 2), obrátene vajcovitá, priečne vráskavá nažka je dlhá 1,5–2,5 mm, 3-hranná, čiernohnedá.
Ohrozenie a ochrana: Na Slovensku aj historicky veľmi vzácny druh, ktorý bol nájdený iba niekoľkokrát. Najstaršie nálezy pochádzajú z okolia Kráľovského Chlmca na Východoslovenskej nížine, vtedajšie močiare sú dnes zničené. Neskôr bol nájdený na Podunajskej nížine (Dolné Pohronie) na ryžových poliach, výskyt zanikol spolu s ukončením pestovania ryže. V najnovšej verzii červeného zoznamu je zaradený medzi regionálne vyhynutými druhmi (RE), nie je zákonom chránený.
Poznámka: Nález tohto druhu na Slovensku nebol potvrdený od 50-tych rokov minulého storočia, nedá sa ale vylúčiť, keďže bol nájdený aj v prirodzených biotopoch.
Schoenoplectus mucronatusSchoenoplectus mucronatus
Schoenoplectus mucronatus
Foto: 17. 10. 2015 (Maďarsko, okolie mesta Szarvas).