Syn.: Jacobaea vulgaris Moench ε erratica (Bertol.) Opiz, Senecio aquaticus Hill subsp. barbareifolius (W. et Gr.) Walters, Senecio aquaticus Hill subsp. erraticus (Bertol.) Matthews, Senecio aquaticus Hill var. barbareifolius W. et Gr., Senecio erraticus subsp. barbareifolius (W. et Gr.) Beger
Česká jména: přímětník obecný bludný (Opiz 1852), starček bludný (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: starček bludný (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Senecio erraticus
Rozšíření: Areál zaujímá jižní a střední Evropu, severní Afriku, Malou Asii a Zakavkazí; nejdále na sever zasahuje do Německa a Polska. V ČR má těžiště výskytu na jižní, střední a východní Moravě, roste i ve Slezsku; v Čechách hlavně ve středním a východním Polabí a na Mladoboleslavsku. Na Slovensku roste v nižších polohách téměř celého území.
Ekologie: Roste především na vlhkých, zjara zaplavovaných loukách, místy i na travnatých lesních cestách, především na slunných stanovištích, řidčeji i v polostínu řidších lužních lesů nebo dubohabřin.
Senecio erraticus
Popis: Dvouletá nebo krátce vytrvalá bylina, vysoká 30–70 cm. Lodyha může být větvená od báze, nebo je větvená až v horní polovině, často červenofialově naběhlá. Dolní listy jsou lyrovitě peřenolaločnaté až peřenodílné, až 10 cm dlouhé, se zveličeným, vejčitým úkrojkem koncovým a postranními úkrojky zpravidla kolmo odstávají, horní lodyžní listy postrádají zveličený koncový úkrojek. Úbory jsou světle žluté, tvoří chocholík, jsou stopkaté, mají 1,5–2,5 cm v průměru, polokulovitý zákrov a 4–6 listenů zákrovečku; jazykovitých květů je většinou 13, mají 5–9 mm dlouhou ligulu. Plody jsou válcovité, lysé nažky s bílým chmýrem.
Záměny: Senecio erraticus se velmi podobá starčku vodnímu (Senecio aquaticus), který je živě žlutozelený, jeho postranní listové úkrojky směřují obvykle kupředu (nikoli kolmo do stran), koncový úkrojek je spíše podlouhlý, úbory má poněkud větší, sytěji žluté. Rostliny starčku bludného z nepokosených stanovišť se dále odlišují lodyhami větvenými teprve v horní polovině a větvemi odstávajícími v tupém úhlu; rostliny, které byly poškozeny první sečí, bývají však podobně jako rostliny starčku vodního rozvětveny již od báze.
Ohrožení a ochrana: Starček bludný je z hlediska ohrožení zařazen k ohroženým druhům naší květeny (C3).
Senecio erraticus
Senecio erraticus
Senecio erraticus
Fotografovala Alena Vydrová, dne 21. 8. 2011 (Lanžhot).