Syn.: Senecio abrotanifolius subsp. carpathicus (Herbich) Nyman – starček abrotanolistý karpatský
Čeľaď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité / astrovité
Senecio carpathicus
Rozšírenie: Karpatský subendemit. Vyskytuje sa v Západných Karpatoch, na Slovensku a v Poľsku, kde rastie v Tatrách. Ďalej v ukrajnských Karpatoch, v rumunských Východných aj Južných Karpatoch, v Bulharsku v pohoriach Stara planina, Pirin, Rila, Slavjanka a iných, v Bosne v pohorí Vranica Planina a v Srbsku. Údaje o výskyte pochádzajú aj z Macedónie a z niektorých pohorí stredného Grécka.
V ČR nerastie. Na Slovensku sa vyskytuje hojne v Západných a Vysokých, zriedkavejšie v Belianskych a Nízkych Tatrách, údaj zo Slovenského raja je pochybný.
Ekológia: Vyskytuje sa na suchších, trávnatých aj kamenitých hrebeňových holiach, na spevnených sutinách, na silikátovom podloží (na vápencových horninách na odvápnených, hrubých vrstvách humusových pôd). Výskyt siaha od subalpínskeho do subniválneho stupňa, optimum výskytu je v alpínskom vegetačnom stupni. Kvitne od júla do septembra.
Senecio carpathicus
Opis: Trváca rastlina vysoká 10–20 cm s drevnatým, viachlavým, plazivým podzemkom. Byľ priama, vystúpavá, vždy len jednoúborová, hranatá, dolu husto, hore riedko listnatá. Listy v obryse podlhovasto vajcovité, dolné 2× perovito strihané, horné listeňovité, nedelené. Úbory jednotlivé, 30–40 mm v priemere, zákrov 6–7 mm, krátko zvonkovitý, vajcovito kopijovitých, na vrchole brvitých, hnedastých listeňov ± 20, zákrovček z čiarkovitých listeňov dlhých ako 1/2 zákrovu, jazykovitých kvetov 10–13, sú kopijovité, oranžovožlté. Plodom sú 3–4 mm dlhé, holé nažky.
Ohrozenie a ochrana: Druh vzhľadom na biotopy a nadmorské výšky, v ktorých sa vyskytuje, nie je priamo ohrozený ľudskými aktivitami. Bodové ohrozenie niektorých populácií môže predstavovať zošľap a erózia spojená so vzrastajúcim turistickým ruchom. Starček karpatský je na Slovensku zaradený medzi menej dotknuté (LC) a zákonom chránené druhy.
Poznámka: Vo väčšine flór a aj v slovenskej Vyhláške č. 24/2003, prílohe 5 je udávaný pod menom Senecio abrotanifolius subsp. carpathicus (Herbich) Nyman. Taxón bol opísaný z poľskej strany Tatier.
Senecio carpathicusSenecio carpathicus
Senecio carpathicus
Foto: 14. 8. 2004 (Slovensko, Belianske Tatry) a 22. 7. 2009 (Vysoké Tatry).