Syn.: Jacobaea incana (L.) Veldkamp, Senecio leucophyllus subsp. incanus (L.) Bonnier et Layens
Česká jména: starček šedivý (Sloboda 1852), starček šedý (Dostál 1950, Mareček 2001)
Slovenská jména: lomihnát šedý (Reuss 1853), starček šedivý (Dostál 1950), starček sivý (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Senecio incanus
Rozšíření: Horský druh rozšířený v Alpách, na severu Apenin i v Západních Karpatech. V rámci areálu se rozlišuje několik geograficky oddělených poddruhů i přechodových forem – S. i. subsp. incanus v Apeninách a Západních Alpách (na našich snímcích); S. i. subsp. insubricus ve východní části Západních Alp (švýcarsko-italské pomezí, od Ticina po Bergamo); S. i. subsp. carniolicus ve Východních Alpách a Karpatech. U nás žádný z nich neroste, na Slovensku se vyskytuje S. i. subsp. carniolicus, a to v Západních a Vysokých Tatrách.
Ekologie: Roste na travnatých a kamenitých holích, na suti i ve štěrbinách skal, na silikátovém podkladu, a to v pásmu od subalpínského do alpínského stupně (v Alpách od 1 800 až do 3 500 m n. m., v Tatrách od 2000 do 2370 m n. m.). Kvete od června do září.
Popis: Vytrvalá bylina, 4–10(–15) cm vysoká, šedě až bíle plstnatá, přízemní listy řapíkaté, v obrysu obkopinaté až vejčité, hluboce zubaté až peřenoklané, lodyžní listy celkově menší, úbory v hustém chocholíku, 10–15 mm v průměru, jazykovité květy žluté. Plodem je nažka.
Ohrožení a ochrana: Na Slovensku je Senecio incanus subsp. carniolicus z hlediska ohrožení hodnocen jako zranitelný druh (VU), k zákonem chráněným druhům patří v Německu.
Senecio incanusSenecio incanus
Senecio incanus
Senecio incanus
Fotografováno ve dnech 21. 6. 2006 (Itálie, Přímořské Alpy, úpatí Argentery, Lagarot di Lourousa) a 22. 6. 2006 (Itálie, Přímořské Alpy, údolí pod Colle della Lombarda).