Na pomezí Moravského podhůří Vysočiny a Českomoravské vrchoviny, na prudkých svazích na pravém břehu Brťovského potoka (pravostranný přítok Svratky, okres Žďár nad Sázavou – mapa) se nachází známá národní přírodní památka Švařec, jako chráněné území vyhlášená v roce 1985.
Švařec
Celková výměra chráněných ploch činí 14,5 ha, předmětem ochrany jsou společenstva suchých trávníků s jalovci a vstavačovitými a vzácné a ohrožené druhy živočichů, především kriticky ohrožené druhy švihlík krutiklas (Spiranthes spiralis), rudohlávek kukačka (Anacamptis morio) a modrásek černoskvrnný (Maculinaea arion).
Švařec
Geologické podloží je pestré, převažují ruly, z hlediska rostlinných společenstev jsou významné vložky krystalických vápenců. Výskyt teplomilných rostlin a živočichů (především hmyzu) je umožněn jejich pronikáním údolím řeky Svratky z nižších poloh, nadmořská výška samotné národní přírodní památky se pohybuje kolem 400 m. Z teplomilného hmyzu jsou nápadné především saranče vrzavá (Psophus stridulus) nebo kudlanka nábožná (Mantis religiosa), které by člověk na Vysočině pravděpodobně nehledal.
Švařec
Na sečených a přepásaných trávnících roste řada druhů rostlin, některé na chráněném území celkem nečekané. Jmenujme mrkev obecnou (Daucus carota), řepík lékařský (Agrimonia eupatoria), čekanku obecnou (Cichorium intybus), devaterník velkokvětý tmavý (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum), jetel luční (Trifolium pratense), hořčík jestřábníkovitý (Picris hieracioides), chrpu čekánek (Centaurea scabiosa) a chrpu latnatou (C. stoebe), klinopád obecný (Clinopodium vulgare), šalvěj přeslenitou (Salvia verticillata), mateřídoušku vejčitou (Thymus pulegioides), dobromysl obecnou (Origanum vulgare), mařinku psí (Asperula cynanchica), hadinec obecný (Echium vulgare), voskovku menší (Cerinthe minor), pupavu bezlodyžnou (Carlina acaulis), sedmikrásku obecnou (Bellis perennis), komonici lékařskou (Melilotus officinalis), máchelku srstnatou (Leontodon hispidus) a máchelku podzimní (L. autumnalis) srpek obecný (Falcaria vulgaris) apod. Z dřevin je bezesporu nejnápadnější jalovec obecný (Juniperus communis).
Švařec
Uváděna je odtud řada vzácných druhů. Kromě již zmíněných švihlíku a kukačky to jsou hořec brvitý (Gentianopsis ciliata), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), sasanka lesní (Anemone sylvestris), vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha), modřenec chocholatý (Muscari comosum), lilie zlatohlavá (Lilium martagon) nebo koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis).
Švařec
Fotografováno ve dnech 25. 9. 2003 a 25. 8. 2013.