Syn.: Aceras anthropophorum (L.) W. T. Aiton, Arachnites anthropophorus (L.) F. W. Schmidt, Himantoglossum anthropophorum (L.) Spreng. Loroglossum anthropophorum (L.) Rich., Ophrys anthropophora L., Satyrium anthropomorphum Pers., Serapias anthropophora (L.) Jundz.
Česká jména: bezostrožka voštitá (Presl 1846), bezrožka bradatá (Sloboda 1852)
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Orchis anthropophora
Rozšíření: Centrum areálu se nachází v západním a středním Středozemí, zasahuje i do východních oblastí kolem Středozemního moře, stejně tak do západní Evropy (až do jižní Anglie a Německa).
Ekologie: Roste na sušších loukách a pastvinách, v křovinách a lesních lemech, obvykle na vápenci, až do nadmořské výšky 1500 m. Kvete od března do května.
Orchis anthropophora
Popis: Vytrvalá bylina, 10–40 cm vysoká. Lodyha je přímá, přízemní listy (po 4–9) v růžici, jsou podlouhle kopinaté, neskvrnité, až 15 cm dlouhé a 2,6 cm široké, lodyžní listy jsou objímavé, pochvovité. Až 80květé hroznovité květenství je úzce válcovité, husté, květy jsou zelenožluté, často s různou intenzitou červenohnědě naběhlé. Vnější okvětní lístky vytvářejí přilbu, a to společně s postranními vnitřními lístky, pysk je nápadně dlouhý (až 15 mm), nicí, 3laločný, prostřední lalok je 2cípý, ostruha schází. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Tento druh je zahrnut pod ochranu mezinárodní úmluvy CITES.
Poznámka: Dříve býval tento druh poměrně často řazen k rodu Aceras (Aceras anthropophorum), při jeho přeřazení k rodu Orchis bylo přihlédnuto k výsledkům molekulárních analýz.
Orchis anthropophoraOrchis anthropophora
Orchis anthropophora
Fotografováno ve dnech 19. a 22. 4. 2008 (Itálie, Gargano, Mattinata a Valle Carbonara).