Syn.: Thymus carpathicus Čelak., Thymus sudeticus Opiz ex Borbás, Thymus serpyllum subsp. sudeticus Lyka
Česká jména: mateřídouška sudetská (Dostál 1950), mateřídouška karpatská (Dostál 1989), mateřídouška ozdobná sudetská (Kubát 2002)
Slovenská jména: materina dúška sudetská (Dostál 1950), dúška ozdobná karpatská (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Lamiaceae Martinov – hluchavkovité
Thymus pulcherrimus subsp. sudeticus
Rozšíření: Roste v horách v České republice, na Slovensku a v Polsku, od Hrubého Jeseníku po Západní Karpaty. V ČR je znám pouze z Hrubého Jeseníku z Velké kotliny a Petrových kamenů, na Slovensku je mnohem hojnější a provází vyšší vápencová karpatská pohoří od Malých Karpat až po Pieniny a Slovenské rudohorie, okrajově přesahuje do Polska.
Ekologie: Provází skalní štěrbiny a místa s nezapojenou nízkou vegetací na mělkých kamenitých půdách nad horní hranicí lesa, převážně na bazických substrátech. Lokality leží v nadmořské výšce (500–)1000–2000 m.
Thymus pulcherrimus subsp. sudeticus
Popis: Nízký keřík s dřevnatějícími, poléhavými až plazivými prodlužujícími stonky se sterilními, prodlužujícími se konci; květonosné jsou postranní, vystoupavé, vysoké 4–10 cm, tupě čtyřhranné, na dvojici protilehlých ploch stonku chlupaté hustě, na druhé dvojici zpravidla řidčeji, někdy téměř lysé. Listy jsou vstřícné, řapíkaté; čepel je široce vejčitá až eliptická, 6–12 mm dlouhá a 3–7 mm široká, lysá nebo řídce chlupatá, s žilnatinou na rubu výrazně vyniklou, postranní žilky se spojují podél okraje listu do tlusté žilky připomínající zduřelý okrajový val. Květenství tvoří strboulovitě shloučené lichopřesleny; kalich je 4–5 mm dlouhý; koruna je dvoupyská, 5–7 mm dlouhá, růžová, s trojlaločným dolním pyskem; tyčinky jsou 4, u funkčně samičích rostlin mohou být zakrnělé; semeník svrchní a blizna je dvoulaločná. Plody jsou téměř kulovité tvrdky 0,8–1 mm dlouhé.
Ohrožení a ochrana: V České republice je tento taxon vzhledem k vzácnosti výskytu zařazen na Červeném seznamu i ve vyhlášce mezi kriticky ohrožené druhy (C1r, §1).
Thymus pulcherrimus subsp. sudeticus
Thymus pulcherrimus subsp. sudeticus
Thymus pulcherrimus subsp. sudeticus
Fotografovali Ladislav Hoskovec, ve dnech 11. 7. a 7. 9. 2003 (Hrubý Jeseník, Velká kotlina) a Mário Duchoň, dne 14. 6. 2009 (Strážovské vrchy, Rokoš).