Čeľaď: Lentibulariaceae Rich. – bublinatkovité
Utricularia intermedia
Rozšírenie: Druh s rozsiahlym cirkumpolárnym areálom. V Európe súvislý areál zaberá Škandináviu okrem západného Nórska, na východ Bielorusko a sever európskej časti Ruska. Ďalej Dánsko a sever Britských ostrovov. Južnejšie vzácne roztrúsene v strednej a západnej Európe až do južného Francúzska, severného Talianska a Srbska, tiež v oblasti Kaukazu. V Ázii v niekoľkých oddelených arelách v severnej časti kontinentu, na východ až po Kamčatku a Japonsko. V Severnej Amerike od Aljašky po Labrador, vzácne v Grónsku, tiež Skalisté hory a Madreán.
V Českej republike vzácne na niekoľkých lokalitách v južných Čechách, lokality v západných Čechách, rovnako ako vzácny výskyt na Opavsku, zanikli. Z viacerých lokalít, napríklad v stredných Čechách, bola udávaná omylom. Na Slovensku je doklad zo začiatku 20. storočia z juhozápadného Slovenska. V súčasnosti nie je známy výskyt tohto druhu.
Ekológia: Druh sa vyskytuje v oligotrofných až mezotrofných vodných nádržiach, v rašelinných šlenkoch, v rybníkoch, tiež na sekundárnych biotopoch vzniknutých po ťažbe rašeliny alebo v priekopách. V Čechách len v stupni pahorkatín. Kvitne od júna do septembra.
Utricularia intermedia
Opis: Trváca, ponorená, niekedy na dne zakoreňujúca rastlina. Byle 10–25(–50) cm dlhé, zreteľne dvojtvárne. Jedny 10–50 cm dlhé, so zelenými, v obryse 3 × 2 cm, okrúhlymi alebo obličkovitými listami, ktoré sú na báze vidlicovito a potom dlaňovito delené, bez ampúl, iné byle s dĺžkou 3–20 cm s redukovanými, nezelenými listami, delenými na 1–5 niťovitých segmentov, s 3–4 mm dlhými, ± guľatými ampulami. Riedke súkvetie dlhé 10–20 cm, s 2 až 4 kvetmi, listene 2 mm dlhé, uškaté, kvetné stopky omnoho dlhšie ako listene, koruna 10–15 mm, citrónovožltá, horný pysk 2× dlhší ako hnedo pásikovaná vypuklina, dolný pysk plochý, okrúhly, ostroha kužeľovitá. Plod je tobolka, vyvinie sa iba zriedkavo.
Utricularia intermediaUtricularia intermedia
Utricularia intermedia
Ohrozenie a ochrana: Veľmi vzácny druh, ktorý je ohrozený zánikom vhodných biotopov, v minulosti zanikli viaceré lokality odvodnením rašelinísk, ich ťažbou, intenzifikáciou rybnikárstva, ohrozuje ho celková eutrofizácia prírodného prostredia. V ČR je zaradený do kategórie zákonom chránených (§), kriticky ohrozených druhov (C1t), na Slovensku je tiež zákonom chráneným (§), vyhynutým taxónom (RE).
Utricularia intermedia
Foto: 14. 8. 2006 (Švédsko, Hammerdal) a 5. 7. 2010 (Grónsko, Kangerlussuaq).