Zobrazit místo Namibská provincie na větší mapě

Velmi svérázné území na pobřeží jihozápadní Afriky v Namibii a v jižní části Angoly náleží do paleotropické oblasti Karoo-namibské. Je budováno velmi starými, odolnými předprvohorními horninami. V území jsou místy i pohyblivé písečné duny, některé dosahují výšky až 300 m. Jeho specifikem je velmi drsné klima, které je ovlivňováno studeným Benguelským proudem, takže zde po dlouhá období neprší, zato jsou zde pravidelné mlhy. Klimatickou zvláštností jsou dále velmi velké teplotní rozdíly mezi dnem a nocí.
Namibská provincie
K nejtypičtějším vegetaci patří písečné pláně. Na místech s nejsilnějšími mlhami v řídké vegetaci převládají laskavcovité druhy (Amaranthaceae) Arthraerua leibnitziae a slanobýl Salsola tuberculata a trávy z rodu Stipagrostis, jinde je dominantou Welwitschia mirabilis (Welwitschiaceae), v jižnější částech mohou místy dominovat i lišejníky. Na pohyblivých píscích je typickým druhem tráva Cladoraphis cyperoides, na menších dunách ostnitý keřík Acanthosicyos horridus z tykvovitých (Cucurbitaceae).
Namibská provincie
Na zpevněnějších místech se vyskytují např. Sesuvium portulacastrum (Aizoaceae) a různé kaciby (Zygophyllum) ze stejnojmenné čeledi. Na vlhkostně poněkud příznivějších místech jsou velmi řídké porosty více druhů akácií (Acacia). Na skalních výchozech se objevuje i keřové druhy z rodu Commiphora (Burseraceae) a sukulentní druhy z čeledi Aizoaceae i dalších.
Namibská provincie
Ačkoli květena této provincie je druhově chudá, vyznačuje se přítomností dosti velkého počtu endemitů (asi 200 druhů). Nejpozoruhodnější je monotypická endemická čeleď Welwitschiaceae, která patří do nahosemenné skupiny Gnetophyta. Zvláštností je i výskyt čeledi Didiereaceae, centrum jejíž diverzity leží na Madagaskaru.
Namibská provincie
Původní druhy Namibské provincie na BOTANY.cz zastupují:

Sousedící floristické provincie:

Namibská provincie
Fotografovali František Mazáč a Olga Urbánková.