Syn.: Onosma arenaria subsp. pyramidatum auct. non Braun-Blanq.: Dostál, Onosma echioides auct. non L., Onosma echioides var. arenarium (Waldst. et Kit.) DC.
Čeľaď: Boraginaceae Juss. – brutnákovité / borákovité
Onosma arenaria
Rozšírenie: Celkové rozšírenie tohto taxónu nie je presne známe, záleží od taxonomického poňatia. V úzkom poňatí ide o endemita panónskej oblasti. Vyskytuje sa v Rakúsku, Českej republike, Slovensku a v Maďarsku. Je udávaný tiež z Rumunska a Srbska (Vojvodina). Udávaný je tiež z izolovanej arely v Nemecku.
V Českej republike sa vzácne vyskytuje na južnej Morave, historicky iba na 4 lokalitách, v súčasnosti prežíva na jednej. Na Slovensku v južnej časti. Údaje o výskyte sú z okolia Nitry (Zobor), v okolí Štúrova (Belianske kopce, Kováčovské kopce) a z okolia Fiľakova. Údaje o výskyte sú aj z Východoslovenskej nížiny (okolie Kráľovského Chlmca).
Ekológia: Rastie na pieskoch, v stepných porastoch, na suchých, výslnných miestach. Vyžaduje bázické až neutrálne, výhrevné a vysychavé pôdy, často na vápencoch, v nížinách až pahorkatinách. Kvitne od mája do júla (septembra).
Onosma arenaria

Onosma arenaria

Opis: Dvojročná alebo trváca rastlina s červeným podzemkom, vysoká 20–70 cm. V prvom roku vyrastá prízemná ružica čiarkovito kopijovitých listov, v druhom roku s priamou, rozkonárenou byľou. Dolné byľové listy sú lopatkovité až úzko podlhovasté, do 18 cm dlhé, byľ i listy štetinato chlpaté, chlpy dlhé 2–3 mm, sediace na holej bradavičke. Závinky listenaté, kvety ovisnuté, krátko stopkaté, listene nanajvýš také dlhé ako kalich, koruna svetložltá, 12–20 mm dlhá, dlhšia ako kalich. Plodom sú sivohnedé, hladké, lesklé tvrdky.
Ohrozenie a ochrana: Ohrozenie predstavuje priama likvidácia lokalít ťažbou piesku, zakladanie lomov, zavážanie odpadmi, zalesňovanie, tiež intenzifikácia poľnohospodárstva a v neposlednom rade sekundárna sukcesia. Populácie sú často málopočetné, čo zvyšuje ohrozenie druhu. V ČR je rumenica piesočná zaradená medzi kriticky ohrozené (C1t), zákonom chránené druhy (§1), na Slovensku patrí medzi kriticky ohrozené druhy (CR), tiež je zákonom chránená (§). Chránená je i v Maďarsku a Nemecku.
Poznámka: Českou republikou aj Slovenskom prechádza severná hranica areálu druhu.
Onosma arenariaOnosma arenaria
Onosma arenaria
Foto: 10. 6. 2008 (Maďarsko, Kiskunság n. p.).