Michel Adanson se narodil dne 7. 4. 1727 v Aix-en-Provence, zemřel 3. 8. 1805 v Paříži. Byl to francouzský botanik.

Po studiu na College Sainte Barbe pracoval u R. A. Reaumura a Bernarda de Jussieu, také v Jardin des Plantes. V roce 1748 byl vyslán na expedici na Kanárské ostrovy a do francouzské kolonie v Senegalu, kde 5 let sbíral a popisoval rostliny i zvířata, kreslil mapy, zaznamenával meteorologická i astronomická pozorování. V roce 1754 se vrátil do Paříže, zpracoval část svých materiálů a v roce 1757 vydal Histoire naturelle du Senegal. V roce 1759 se stal členem akademie věd. Vytvořil klasifikační systém odlišný od Buffonova a Linnéova. Klasifikaci založil na hodnocení jednotlivých orgánů a jejich podobnosti. V letech 1763–64 publikoval 2 díly Familles naturelles des plantes založené na systému J. P. de Tournefort. V té době však byl již populární Linnéův systém, a proto byla jeho práce nedoceněna. Přesto otevřela cestu k novým metodám hodnocení rostlin. V roce 1774 předložil Francouzské akademii věd projekt zpracování dosud známých organismů, celkem 27 svazků rukopisu a další svazky indexu 40 000 druhů a výkladového slovníku pro 200 000 slov. Pracoval na tomto projektu sám a k publikování nikdy nedošlo. Později obdržel malou penzi, žil ve velmi skromných poměrech. Jeho rukopisy a herbář zůstaly v rodině, asi v roce 1960 se dostaly do Hunt Botanical Library, Hunt Institute znovu vydal dva díly Familles des plantes 1963–64.

V botanické literatuře se používá zkratka jména ADANS. Jmenuje se po něm botanický časopis Adansonia. Na jeho počest byl pojmenován rod Adansonia L., baobab, Bombacaceae; z druhových jmen napříkla Monstera adansonii, Rhododendron adansonii, Erythrina adansonii, Acacia adansonii, Sabal adansonii.
Adansonia digitata