Joseph Dombey se narodil dne 20. února 1742 v Maconu ve Francii, zemřel v květnu 1794 na ostrově Montserrat v Karibiku. Francouzský botanik.

Vystudoval v Montpelieru, kde získal botanické znalosti a v roce 1769 dokončil studium medicíny. V roce 1772 odešel do Paříže, kde se stal asistentem botanika Bernarda de Jussieu, v roce 1776 byl jmenován botanikem v Jardin des plantes. Sbíral rostliny v pohoří Jura a v Pyrenejích.
V roce 1777 byl vyslán na expedici do Jižní Ameriky s úkolem sbírat rostliny, které by bylo možné pěstovat ve Francii. Ke vstupu na španělské území bylo nutné povolení španělského krále. Podmínkou k expedici byla povinnost ukládat duplikáty všech získaných materiálů v Madridu a oficiální vedení expedice dvěma „španělskými profesory“. Jako doprovod byli vybráni Ruiz a Pavon. Do peruánského přístavu Callao dorazili v lednu 1778 a Dombey brzy shromáždil velký herbář peruánské květeny. Především získával cenné informace o chinovnících. V roce 1780 poslal část svých sbírek domů, loď byla zajata Brity a sbírka se dostala do Britského muzea. Dombey chtěl ztrátu nahradit a poslat další zásilku, ale úřady v Callao zabavily kresby, které předaly španělským botanikům Pavonovi a Ruizovi, kteří je použili do své publikace La Flora Peruana. Dombey v roce 1782 navštívil Chile a sbíral zde původní rostliny. Při jeho pobytu v Conception vypukla cholera a Dombey do skončení epidemie v roce 1783 pracoval jako hlavní městský lékař. V Chile ještě navštívil doly na rtuť a nalezl další vhodná místa pro dolování. Odmítl však plat od chilské vlády se zdůvodněním, že přijímá plat pouze od francouzského krále. Nakonec odcestoval do Cadizu (únor 1785), kde mu byly zabaveny sbírky a byl uvězněn, aby nemohl publikovat výsledky své práce dřív než Pavon s Ruizem. Ačkoliv byl nemocný a téměř bez peněz, podařilo se mu uprchnout do Francie, zde získal penzi. V roce 1793 byl vyslán do Spojených států, byl však zajat piráty a na ostrově Montserrat zemřel.
Jeho sbírky jsou uloženy částečně v Britském muzeu, v Jardin Real v Madridu a v Jardin des plantes a Muséum d’histoire naturelle v Paříži. Jedná se o více než 1 500 jihoamerických rostlin, z toho více než 60 nových druhů. Dále jsou zde zápisky o rostlinách Peru a Chile, jejich pěstování a využití. Je to jedna z nejkompletnějších sbírek květeny Jižní Ameriky v Evropě.
Část Dombeyových prací vydal po jeho smrti L´Héritier (Flore Perouvienne, Paris 1799, 2 díly). Později byly vydány ještě práce L´Herbier de Dombey expliqué (Paris 1811, 6 dílů), Observations de Dombey faites au Chili et au Perou (Paris 1813).

V botanické literatuře se používá celé jméno DOMBEY. Na jeho počest je pojmenován tropický rod Dombeya Cav., klanoch, Sterculiaceae; z druhových jmén například Tillandsia dombeyi, Nothofagus dombeyi, Astragalus dombeyi, Salvia dombeyi, Plantago dombeyi, Potentilla dombeyi.
Dombeya ciliata