Joseph Decaisne se narodil dne 7. března 1807 v Bruselu, zemřel 8. ledna 1882 v Paříži. Francouzský zahradník a botanik.

Odešel do Paříže a v roce 1824 se stal zahradníkem Muséum national d´Histoire naturelle, kde byl asistentem A. H. de Jussieua (1797–1853), který se věnoval zemědělské botanice. Ve spolupráci s ním studoval rostliny, které přiváželi cestovatelé do Francie. Zjišťoval možnosti jejich využití a aklimatizace. Studoval anatomii a fyziologii rostlin, z užitkových rostlin se zabýval např. metodami pěstování mořeny barvířské, jamů, ramie, publikoval pomologické práce. Redigoval odborné časopisy a publikoval odborné práce. Popsal větší počet druhů, dnes jsou často jeho jména rostlin v hodnotě synonym. V roce 1847 mu význam jeho publikací umožnil vstup do Akademie věd.
Později přednášel v College de France statistické zemědělství, v roce 1850 byl po F. Mirbelovi jmenován profesorem pěstování rostlin hospodářských (tj. užitkových) při Muzeu. V roce 1854 se účastnil založení Francouzské botanické společnosti. Nakonec byl jmenován prezidentem Akademie věd a ředitelem Botanické zahrady v Paříži.
Napsal devítisvazkovou práci Le jardin fructier du Museum (1871), byl redaktorem časopisu Annales des sciences naturelles.

U jím popsaných druhů se používá zkratka jména DECNE. Na jeho počest byl pojmenován rod Decaisnea Hook. f. et Thoms., dekaisnea, Lardizabalaceae; z druhových jmen např. Eucalyptus decaisneana, Casuarina decaisneana, Echium decaisnei.
Le jardin fructier du Museum