René Louiche (Louis) Desfontaines se narodil 14. února 1750 v Tremblay v Bretani, zemřel 16. listopadu 1833 v Paříži. Francouzský botanik.

V roce 1773 vystudoval v Paříži medicínu, po dokončení medicíny se věnoval studiu přírodních věd pod vedením B. de Jussieu. Zájem o botaniku u něho vzbudily přednášky L. G. Le Monniera (1717–99) v botanické zahradě. Zúčastnil se expedice do severní Afriky a strávil dva roky v Tunisku a Alžírsku, kde sbíral rostliny. Dne 2. 3. 1783 se stal členem Francouzské akademie věd (Académie des sciences), jejím presidentem byl v letech 1804–05. V roce 1786 převzal po Le Monnierovi profesuru botaniky v Botanické zahradě (Jardin du roi). Zabýval se především rostlinnou fyziologií; rostlinnou morfologii uváděl jako nezbytný předpoklad studia botaniky. Byl velmi činný v různých institucích – působil ve funkci ředitele Muséum Nationale d´Histoire naturelle, patří k zakladatelům Institut de France, byl členem Académie de medecine, obdržel řád Čestné legie. Jako cizinec se stal člen Royal Society v roce 1833. V období Velké francouzské revoluce se nebál intervenovat pro záchranu botaniků L. Ramonda a C. L. L’Héritiera de Brutelle.
Publikoval Cours élémentaire (1796); v letech 1798–99 vydal dva díly Flora Atlantica (Flore atlantique), kde popsal asi 300 nových rodů; dále napsal Tableau de l´école botanique du Muséum d´histoire naturelle (1804), Histoire des plantes et des arbrisseaux qui peuvent être cultivés en France en pleine terre (1809), Expériences sur la fécondation artificielle des plantes (1831).

Standardní botanická zkratka jeho jména je DESF. Na jeho počest byl pojmenován rod Fontanesia Labill., fontanésie, Oleaceae; H. R. López a J. S. Pavón na jeho počest pojmenovali rod Desfontainia Ruiz et Pav., Columelliaceae; druhová jména např. Ononis desfontainii, Allium fontanesii, Bupleurum fontanesii, Carlina fontanesii, Campanula fontanesiana, Carex fontanesiana, Zygophyllum fontanesii.

Zygophyllum fontanesii