Čeleď: Asphodelaceae Juss. – kopíčkovité

Aloe suzannae
Rozšíření: Endemit jihozápadního Madagaskaru, roste pouze na malém počtu lokalit v pobřežních oblastech provincie Toliara.
Ekologie: Terestrický druh, stanovištěm jsou xerofilní křoviny na zazemněných píscích nebo usazených vápencích podél mořského pobřeží.
Popis: Mohutná vytrvalá sukulentní bylina s přízemní růžicí listů, dorůstá výšky 3–4 m; stvol je jednoduchý, výjimečně chudě větvený. Růžici tvoří listy 80–120 cm dlouhé a 7–8 cm široké, na okraji s nepravidelně uspořádanými drobnými žlutými zoubky, někdy sdruženými po dvojicích až trojicích. Květenství je 2–3,5 m dlouhý hrozen, na vrcholu často jen se sterilními listeny; listeny jsou čárkovité, až 2 cm dlouhé; květní stopky jsou 2,8–3 cm dlouhé; šestičetné květy jsou trubkovité, 2,6–3 cm dlouhé, žlutozelené, v dolní části v délce asi 1 cm srostlé; tyčinek je 6, dlouze vyniklých; semeník je na vrcholu náhle zúžený. Plodem je válcovitá tobolka asi 3,5 cm dlouhá.
Ohrožení a ochrana: Podle kategorizace IUCN je tento druh hodnocen jako kriticky ohrožený (CR – critically endangered). Důvodem je velmi malý počet známých jedinců v přírodě. Je chráněn mezinárodní obchodní úmluvou CITES.
Aloe suzannae
Aloe suzannae
Aloe suzannae
Aloe suzannae

Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 17. 10. 2016 (Madagaskar, Toliara, Arboretum d’Antsokay).