České mená: osívka zimní (Sloboda 1852), chudina vždyzelená (Dostál 1950, Dostál 1989)
Slovenské mená: hladimor všezelený (Reuss 1853), chudôbka vždyzelená (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Brassicaceae Burnett – brukvovité / kapustovité
Draba aizoides
Rozšírenie: Európsky druh, vyskytuje sa v Pyrenejách, Alpách, Jure, Karpatoch, Vogézach, Apeninách a v balkánskych pohoriach. V Českej republike nerastie. Na Slovensku je výskyt zaznamenaný od Malých Karpát Považím cez Malú a Veľkú Fatru, Chočské vrchy, Tatry, Nízke Tatry až po Muránsku planinu (Stožka).
Ekológia: Osídľuje výslnné skaly, skalné steny a štrbiny, bežne tiež sutiny, výhradne na vápencoch a dolomitoch od podhorského do alpínskeho stupňa. V nižších polohách vyhľadáva tienisté, inverzné miesta (dealpín).
Draba aizoides
Opis: Trváca, husto trsnatá rastlina vysoká 5 až 10 cm. Byľ je holá. Listy sú usporiadané v guľatých ružiciach, široké 1–1,5 mm, kožovité, čiarkovité, na báze rozšírené, štetinato brvité, krátko končisté. Kvety v krátkom, chocholíkovitom strapci, kvetné stopky 2–3 mm, priamo odstávajúce. Kalich 3–4,5 mm, korunné lupienky obrátene vajcovité. Plodný strapec predĺžený, stopky plodov 5–15 mm, priamo odstávajúce. Plod je holá šešuľka. Kvitne od apríla do júna.
Ohrozenie a ochrana: Vzhľadom na charakter rozšírenia s ťažiskom výskytu v skalných biotopoch nie je chudôbka vždyzelená príliš ohrozená ľudskými aktivitami. Niektoré populácie zanikli kvôli ťažbe kameňa. Nepatrí medzi zákonom chránené druhy.
Poznámka: Jedna z prvých kvitnúcich jarných rastlín v horách. Obľúbená alpínka.
Draba aizoidesDraba aizoides
Draba aizoides
Foto: 3. 5. 2005 (Slovensko, Chočské vrchy) a 7. 5. 2008 (Slovensko, Veľká Fatra).