Syn.: Crucifera tomentosa E. H. L. Krause
České mená: chudina plstnatá (Dostál 1950, Dostál 1989)
Slovenské mená: hladimor plstnatý (Reuss 1853), chudôbka plstnatá (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Brassicaceae Burnett – brukvovité / kapustovité
Draba tomentosa
Rozšírenie: Európsky druh, vyskytuje sa v Alpách, Západných Karpatoch, Apeninách, Dinaridoch a v severobalkánskych pohoriach (Bulharsko). V Českej republike nerastie. Na Slovensku je vzácna, zaznamenaný výskyt je iba v Západných (Červené vrchy) a Belianskych Tatrách.
Ekológia: Osídľuje výslnné skaly, skalné steny a štrbiny, vzácnejšie pevné sutiny, výhradne na vápencoch a dolomitoch, v subalpínskom až alpínskom stupni. Vyžaduje vlhké, humózne pôdy. Kvitne od júna do augusta.
Draba tomentosa
Opis: Trsnatá, chlpatá rastlina vysoká 3–15 cm. Podzemok rozkonárený. Byľ priama, chlpatá. Prízemné ružice listov husté, listy obrátene vajcovité, celistvookrajové alebo s 1–2 zubmi, tupé, brvité, byľové listy 2–3, široko vajcovité, sediace, končisté. Súkvetie strapec zložený z 3–14 kvetov, kvetné stopky 3–7 mm dlhé, kalich 2 mm, korunné lupienky biele prípadne bledožlté, 4–5 mm dlhé, plodný strapec predĺžený, s priamo odstávajúcimi stopkami, plod elipsoidná, husto chlpatá šešuľka 5–10 × 3–4 mm.
Draba tomentosaDraba tomentosa
Draba tomentosa
Ohrozenie a ochrana: Vzhľadom na charakter rozšírenia s ťažiskom výskytu v skalných biotopoch nie je chudôbka plstnatá priamo ohrozená ľudskými aktivitami. Kvôli svojej vzácnosti patrí na Slovensku medzi zákonom chránené druhy, v červenom zozname vyšších rastlín SR je klasifikovaná ako potenciálne ohrozená (NT). Druh je zaradený aj v Červenej knihe vyšších rastlín ČR a SR.
Poznámka: V prípade početných populácií je ozdobou skál vápencových Tatier.
Draba tomentosa
Foto: 25. 6. 2005 a 11. 7. 2006 (Slovensko, Belianske Tatry).