Syn.: Chamaeiris orientalis (Mill.) M. B. Crespo, Iris albida Davidov, Iris gigantea Carrière, Iris longipedicellata Czeczott, Iris ochroleuca L., Iris spuria var. ochroleuca (L.) Sims, Iris spuria subsp. ochroleuca (L.) Dykes, Xiphion ochroleucum (L.) Alef., nom. illeg., Xyridion ochroleucum (L.) Klatt, Xyridion orientalis (Mill.) Rodion.
Čeleď: Iridaceae Juss. – kosatcovité

Iris orientalis

Rozšíření: Většinou bývá uváděn z východního Mediteránu, především z Turecka, kde směrem východním zasahuje až po Kayseri, dále z ostrovů v Egejském moři a severovýchodního Řecka. Někdy je však představován jako zahradní kříženec. Sekundárně byl zaznamenán v bývalé Jugoslávii a Sýrii, jednalo se zřejmě o exempláře uniklé z kultury. Tento případ jsme zaznamenali i na ruderálním stanovišti v katastru Českého Brodu, kde se patrně uchytil z navážky zahradního odpadu na okraji pole – rostlina zde po několik let prosperovala velmi dobře.

Ekologie: Roste na vlhčích loukách, na březích vodních toků a při okraji mokřin, v nadmořských výškách zhruba od 150 až do 1400 m, ale také v okolí zahrad a lidských sídel, na rumištích a skládkách. Kvete od května do června.

Iris orientalis

Popis: Vytrvalá bylina s podzemním oddenkem. Listy jsou mečovité, až 100 cm dlouhé a asi 2,5 cm široké, šedozelené. Lodyha je přímá, až 125 cm dlouhá, se 2–3 redukovanými listy; listeny toulce jsou bylinné, kopinaté, zašpičatělé; květy vyrůstají po 2–3, jejich okvětní cípy jsou bílé s velkou žlutou skvrnou ve středu vnějších okvětních cípů, jejichž čepele jsou 25–35 mm dlouhé, 18–20 mm široké a bývají obvykle kratší než nehet, který je 30–40 mm dlouhý, vnitřní okvětní cípy jsou vzpřímené, bílé. Plodem je tobolka, 3–4 cm dlouhá, se zobánkem 2–2,5 cm dlouhým.

Využití: Tento poměrně dekorativní druh kosatce bývá pěstován i ve středoevropských zahradách, pokud je vysazen na vhodném stanovišti, vydrží v zahradě mnoho let. V kultuře se objevuje v řadě kultivarů a forem, bývá používán také ke křížení. První mezidruhové hybridy byly vyšlechtěny už na konci 19. století.

Poznámka: Druh je v rámci velmi početného rodu Iris řazen do série Spuriae, kam patří i kosatec trávovitý (Iris graminea) nebo kosatec žlutofialový (Iris spuria).

Iris orientalis
Iris orientalisIris orientalis
Iris orientalis
Iris orientalis
Iris orientalis
Iris orientalis
Iris orientalis
Iris orientalis

Fotografováno dne 8. 6. 2018 (Česko, Čechy, okraj Českého Brodu).