Syn.: Iris arizonica Dykes, Iris longipetala var. montana Baker, Iris montana Nutt. ex Dykes, Iris pariensis S. L. Welsh, Iris pelogonus Goodd., Iris tolmieana Herb., Limniris missouriensis (Nutt.) Rodion.
Čeleď: Iridaceae Juss. – kosatcovité
Iris missouriensis
Rozšíření: Druh západu Severní Ameriky. Podle druhového jména by se dalo usuzovat, že roste v povodí řeky Missouri, to je však pravdou jen částečně. Areál druhu se s břehy Missouri shoduje pouze na horním toku této řeky, zasahuje však i více na sever (až do jižní Alberty a Britské Kolumbie), ale rozhodně i na jih, kde přes Skalisté hory vede až do Kalifornie, Arizony a severního Mexika. V prérijní oblasti kolem toku Missouri chybí.
Ekologie: Roste v široké škále ekologických podmínek, druh najdeme v pobřežním pásu jižní Kalifornie, ale i vysoko v horách Montany a Wyomingu. Většinou se objevuje na zjara vlhkých, později vysychavých loukách, na okraji vodních toků, v příkopech, v nadmořských výškách od 10 až do 3000 m. Kvete od května do července.
Iris missouriensis
Popis: Vytrvalá bylina s hlíznatým oddenkem. Lodyha je přímá, jednoduchá nebo chudě větvená, 25–60 cm vysoká. Listy jsou úzce mečovité až čárkovité, 45–60 cm dlouhé a jen 3–12 mm široké, sivozelené. Květenství je (1–)2–3květé, terminální, listeny toulce jsou kopinaté až vejčité, vnější 3,5–4 cm dlouhé, vnitřní 5,5–7 cm dlouhé, okvětní lístky jsou modré až fialové nebo bělavé s fialovou kresbou a žlutou nebo bílou skvrnou, vnější okvětní lístky jsou obvejčité, převislé, 3,7–7 × 1,2–3,2 cm, vnitřní obkopinaté až kopisťovité, vztyčené, 3,6–7 × 0,5–1,2 cm. Plodem je 6pouzdrá tobolka, 4–5 × 1,5 cm.
Poznámka: Tento druh kosatce je velmi variabilní, nezřídka se v rámci druhu rozlišuje řada infraspecifických taxonů, které jsou někdy dokonce klasifikovány i jako samostatné druhy. Část literatury však všechny tyto taxony spojuje do jediného, námi popisovaného druhu, na morfologické odlišnosti nahlíží jako na variabilitu různých ekotypů.
Iris missouriensisIris missouriensis
Iris missouriensis
Fotografováno v létě 1977 (USA, Wyoming, Yellowstone) a v květnu 2009 (USA, Arizona, Chiricahua Mountains).