Syn.: Iris humilis subsp. arenaria (Waldst. et Kit.) Á. Löve et D. Löve, nom. inval., Iris humilis subsp. stolonifera (Ugrinsky) D. A. T. Webb et Chater., Iris pineticola Klokov, Iris flavissima Pall.
Česká jména: kosatec skalní písečný (Kubát 2002), kosatec písečný (Danihelka et al. 2012)
Slovenská jména: kosatec piesočný (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Iridaceae Juss. – kosatcovité
Iris arenaria
Rozšíření: Ponticko-panonský endemit – jihovýchod a jižní oblasti střední Evropy. U nás roste jen na několika lokalitách jižní Moravy, kde probíhá severozápadní hranice areálu tohoto druhu.
Ekologie: Roste na výslunných skalních stepích a kamenitých stráních od nížin do pahorkatin. Kvete v dubnu a květnu, doba květu je krátká, každému květu je zpravidla určen jen jediný den.
Biotop
Popis: Vytrvalá bylina s tenkým oddenkem. Lodyha je jednoduchá, přímá, 5–12 cm vysoká, listy jsou úzce čárkovité 5–17 cm × 1,5–6(–8) mm. Na lodyze většinou vykvétají dva žluté květy, jejichž okvětní cípy jsou rozestálé. Plodem je tobolka, semena s nápadným arilem.
Ohrožení a ochrana: Kosatec písečný patří k silně ohroženým druhů naší květeny (C2r), zákonem je chráněn v kategorii druhů kriticky ohrožených (§1). Chráněným druhem je i na Slovensku, v Maďarsku a Srbsku.
Poznámka: Kosatec písečný byl ve středoevropské botanické literatuře dlouhou dobu uváděn jako samostatný druh, teprve v 2. polovině 20. století začalo být přijímáno pojetí, v němž středoevropské rostliny byly zahrnuty pod široce chápaný druh Iris humilis popsaný z jižní Sibiře, a chápány na úrovni subspecie. Nakonec se však ukázalo, že tyto rostliny se přece jen na druhové úrovni liší, a proto bylo oprášeno staronové jméno Iris arenaria, které se vztahuje k rostlinám z Maďarska. Navíc jméno Iris humilis subsp. arenaria nebylo validně zveřejněno, a je tedy neplatné.
Iris arenaria
Iris humilis arenariaIris humilis arenaria
Iris arenaria
Iris arenaria
Iris arenaria
Fotografováno od 28. do 30. 4. 2004 a 22. 4. 2009 (Mikulov).