Syn.: Iris subbarbata Joó, Iris gueldenstadtiana Lepech. subsp. subbarbata (Joó) Nyman, Xyridion spurium (L.) Fourr. – kosatec zvrhlý
Čeľaď: Iridaceae Juss. – kosatcovité
Iris spuria
Rozšírenie: Taxón je súčasťou širšieho agregátneho okruhu rozšíreného v Euroázii – od západnej Európy až do Strednej Ázie. Kosatec pochybný pravý (Iris spuria L. subsp. spuria) je európskym taxónom s disjunktívnym areálom, vyskytuje sa napríklad v južnej časti Škandinávie, v strednej a juhozápadnej Európe.
V Českej republike v súčasnosti považovaný za vyhynutý, historicky sa vyskytoval na južnej Morave. Na Slovensku bol dlho známy iba z niekoľkých lokalít v okolí Štúrova, kedysi aj zo Záhorskej nížiny a okolia Bratislavy. V súčasnosti je známych asi 10 lokalít v Podunajskej nížine, v okolí Komárna, Štúrova a Nitry.
Ekológia: Vyskytuje sa v nížinách, na mokrých aluviálnych lúkach väčších riek. Vyžaduje striedavo vlhké, výživné, bázické až neutrálne, zväčša mierne zasolené pôdy (fakultatívny halofyt).
Opis: Trváca rastlina vysoká 60–80 cm. Podzemok tenký. Byľ priama, oblá, hore chudobne rozkonárená alebo jednoduchá. Prízemné listy 8–12 mm široké, mečovité, tuhé, vzpriamené, horné byľové kratšie ako byľové články. Kvety po 2–4, zriedkavo jednotlivé, v pazuche tulca. Listene tulca na vrchole blanité. Vonkajšie okvetné lístky dlhé 45–60 mm, fialové, fialovo žilkované so stredným žltým pásikom. Plodom sú valcovité tobolky dlhé 3–4 cm so 6 pozdĺžnymi ryhami, semená hranaté, hnedé.
Ohrozenie a ochrana: Po objavení alebo potvrdení niekoľkých ďalších lokalít v 90-tych rokoch ostáva druh na Slovensku i v súčasnosti vzácny a veľmi ohrozený. Viaceré populácie sú málopočetné, niektoré sú ohrozené ľudskými aktivitami (napr. rozorávanie lúk). Všetky, aj v maloplošných chránených územiach, výhľadovo ohrozuje sekundárna sukcesia napriek skutočnosti, že ide o relatívne konkurenčne silný druh. Na Slovensku je zaradený medzi zraniteľné (VU) a zákonom chránené druhy. V Českej republike vyhynutý (A1). Tiež je zaradený do Červenej knihy vyšších rastlín SR a ČR. Chránený i v Maďarsku, Srbsku a Nemecku.
Poznámka: Veľmi ozdobný druh, v čase kvitnutia v prípade bohatých populácií sfarbuje mierne zasolené lúky do fialova.
Iris spuriaIris spuria
Iris spuriaIris spuria
Foto: 13. 5. 2006 (Maďarsko, Kiskunság n. p.) a 8. 5. 2009 (Slovensko, Podunajská rovina).