Syn.: Scirpus setaceus L., Schoenoplectus setaceus (L.) Palla
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Isolepis setacea
Rozšírenie: Takmer kozmopolitný druh vyskytujúci sa v Afrike, Severnej Amerike, Euroázii a Austrálii. Súvislejší výskyt má iba v Európe, kde sa vyskytuje na Azorských a Britských ostrovoch, v južnej Škandinávii, Pobaltí, strednej Európe, kde hranica súvislého rozšírenia prechádza Českou republikou a Rakúskom, ďalej alpská oblasť, severné Španielsko, severnú časť Apeninského poloostrova a na Balkáne (bývalá Juhoslávia, Bulharsko). Ďalej na východ má výskyt disjunktívny charakter, v izolovaných malých arelách zasahuje až do západnej Sibíri a strednej Ázie.
V Českej republike sa vyskytuje relatívne hojne, aj keď nie rovnomerne v celom území. Najviac lokalít je v západnej polovici krajiny a v rybničných oblastiach. Na Slovensku je druh nepomerne vzácnejší, vzácne na Záhorskej nížine, niekoľko lokalít je známych z Kysúc a z Oravy, veľmi vzácne aj v Bielych Karpatoch a v strednom Považí.
Ekológia: Škripík štetinatý patrí medzi typické druhy obnažených dien a periodicky zaplavovaných miest s pionierskou vegetáciou. Nájdeme ho aj na vlhkých lesných cestách, pasienkoch, brehoch vodných tokov, obnažených brehoch vodných tokov aj nádrží, na nevápnitom substráte. Vyžaduje ťažké, uľahnuté pôdy. Vzácnejšie sa vyskytuje aj na slatinách s nízkym obsahom báz. Kvitne od júna až do októbra.
Isolepis setacea
Opis: Škripík štetinatý je jednoročná, hustotrsnatá, čiastočne výbežkatá rastlina vysoká 2–15(–30) cm. Stonka je priama, niťovitá, oblá. Pošvy listov červené, horné s plochou až žliabkatou, hladkou čepeľou širokou do 0,5 mm. Listeň rastúci v smere stonky prevyšuje súkvetie a je dlhý až 3 cm. Hlávkovité súkvetie je zložené z 1–4 sediacich, vajcovitých, 10 až 40-kvetých kláskov dlhých 2–3 mm. Plevy podlhovasté, končisté, so zeleným kýlom. Okvetné štetinky chýbajú. Tyčinky 2(–3), blizny 3. Plod je dlhý 0,8 mm, 3-hranný, hnedý.
Ohrozenie a ochrana: Zabezpečiť územnú ochranu druhu je veľmi ťažké vzhľadom na nestálosť výskytu. Početnosť populácií môže kolísať, v klimaticky vhodných rokoch je na lokalite množstvo jedincov, v na zrážky chudobných rokoch sa nemusí objaviť ani jeden. Populácie môžu byť likvidované stavebnou činnosťou, vysušovaním pôd, použitím chémie na poliach a podobne. Na prežitie druhu na lokalite stačí realizovať občasnú disturbanciu a rozvoľnenie vegetačného krytu.
V Českej republike je zaradený medzi ohrozené druhy (C3). Na Slovensku je škripík štetinatý zákonom chránený, zaradený v kategórii zraniteľných druhov (VU).
Poznámka: Mimoriadne nenápadný druh, ktorý býva často na lokalitách prehliadaný.
Isolepis setaceaIsolepis setacea
Isolepis setacea
Foto: 5. 7. 2005 (Slovensko, Oravská kotlina), 29. 10. 2004 a 26. 7. 2007 (Slovensko, Kysucká vrchovina).