Syn.: Arceuthos drupacea (Labill.) Antoine et Kotschy
Česká jména: jalovec peckoplodý, asyrský (Klika et al. 1953)
Čeleď: Cupressaceae Bartl. – cypřišovité
Juniperus drupacea
Rozšíření: Poměrně malý areál zahrnuje Řecko, kde roste v jižní části Peloponésu (jediná početnější populace v pohoří Parnon), v Asii je poněkud hojnější, vyskytuje se v jižním Turecku, západní části Sýrie a v Libanonu.
Ekologie: Provází kamenité, křovinaté nebo zalesněné svahy ve vápencových pohořích, v nadmořských výškách 1000–1600 m.
Juniperus drupacea
Popis: Dvoudomý strom s širokou korunou, dorůstající výšky 10–25 m, kmen může dosahovat průměru 1–2 m. Listy jsou jehlicovité, vyrůstají v trojčetných přeslenech, jsou kopinaté, 1–2,5 cm dlouhé a 3–4 mm široké, na vrcholu zašpičatělé, na svrchní straně s 2 širokými bílými stomatálními pruhy. Samčí šištice jsou sdruženy do svazečků po 5–20, jsou 3–4 mm dlouhé, žluté. Samičí šištice se skládají z 6–9 zdužnatělých šupin, které vzájemně srůstají a vytvářejí útvar podobný peckovici (jalovčinka čili galbulus), 3 nejvyšší šupiny nesou po jednom vajíčku. Zralý galbulus je vejcovitý až skoro kulovitý, 2–2,5 cm v průměru (největší mezi jalovci), s vrcholy původních šupin, které tvoří výraznější hrbolky, hnědý až černý, ojíněný; semena jsou 3 a jsou vzájemně spojena do velkého tvrdého útvaru podobného pecce.
Poznámka: Mezi jalovci má tento druh velmi svérázně uspořádané jalovčinky, takže připomínají peckovici; proto byl některými autory vyčleňován do samostatného rodu Arceuthos. Je však zřejmě blízce příbuzný druhu Juniperus oxycedrus.
Juniperus drupaceaJuniperus drupacea
Juniperus drupacea
Fotografováno dne 16. 5. 2011 (Turecko, pohoří Taurus: Yarpuz).