Notice: Undefined index: template in /home/www/botany.cz/ssl/cs/wp-content/themes/botany.cz-cs3/functions.php on line 24
JUNIPERUS SCOPULORUM Sarg. – jalovec skalní / borievka | BOTANY.cz

Syn.: Juniperus excelsa Pursh, nom. illeg., Juniperus occidentalis var. pleiosperma Engelm., Juniperus virginiana var. montana Vasey, Juniperus virginiana var. scopulorum (Sarg.) Lemmon, Juniperus virginiana subsp. scopulorum (Sarg.) A. E. Murray, Sabina scopulorum (Sarg.) Rydb.
Česká jména: jalovec skalní (Mareček 1997)
Čeleď: Cupressaceae Bartl. – cypřišovité
Juniperus scopulorum
Rozšíření: Roste v centrální části hor v západní polovině severoamerického kontinentu, zejména podél hlavního hřebene Skalistých hor. Na sever dosahuje do Kanady do Britské Kolumbie a jihozápadní Alberty, na jih po Arizonu, Nové Mexiko a přesahuje i do severního Mexika.
Ekologie: Provází suché lesostepní až polopouštní porosty v oblastech s temperátním, ale silně kontinentálním klimatem, tj. zejména v údolích se srážkovým stínem. Často na vápnitých půdách, v nadmořských výškách (100–)1200–2400 m.
Juniperus scopulorum
Popis: Dvoudomá dřevina, nejčastěji strom s jediným kmenem, méně často mnohokmenný stromek nebo pouze keř, dorůstá výšky až 10(–20) m; koruna je kuželovitá nebo kulovitá; borka na kmeni je hnědá, odlupuje se v tenkých páscích, ale na silnějších větvích v širších plátech; větve jsou přímé nebo zprohýbané, 3–4hranné. Jehlice jsou vstřícné, šupinovité, 1–3 mm dlouhé, překrývající se nanejvýš na 1/5 délky, šedozelené až namodralé, často ojíněné, kýlovité nebo zaoblené, na vrcholu spíše tupé, řidčeji špičaté; na mladších větvičkách jsou trojčetné přesleny odstálých listů 3–6 mm dlouhých, shora neojíněných. Jalovčinky (zdužnatělé šištice) na přímých nebo nicích stopkách dozrávají po 2 letech, bývají zpravidla ve 2 odlišných velikostech, kulovité nebo dvoulaločné, 6–9 mm dlouhé, tmavě modročerné, ale silně sivě ojíněné, většinou se 2 semeny; semena jsou 4–5 mm dlouhá.
Záměny: V kontaktu s poněkud podobnými druhy Juniperus virginiana a Juniperus horizontalis vznikají spontánní kříženci. První se liší listy, které se více překrývají, většinou špičatými vrcholy šupinovitých listů, borkou odlupující se na silnějších větvích v tenkých proužcích a jalovčinkami, které dozrávají už v prvním roce. Druh J. horizontalis se především odlišuje poléhavým až plazivým vzrůstem a šupinovitými listy na konci zašpičatělými.
Juniperus scopulorum
Juniperus scopulorum
Juniperus scopulorum
Juniperus scopulorum
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 24. 7. 2007 (Kanada, Britská Kolumbie: NP Kootenay, Radium Hot Springs).


Notice: Undefined offset: 1 in /home/www/botany.cz/ssl/cs/wp-content/plugins/dlc-related.php on line 70