Syn.: Juniperus arborea Budischtschew ex Trautv., Juniperus communis Thunb., nom. illeg., Juniperus seoulensis Nakai, Juniperus utilis Koidz.
Česká jména: jalovec tuhý (Klika et al. 1953)
Čeleď: Cupressaceae Bartl. – cypřišovité
Juniperus rigida
Rozšíření: Východoasijský druh vyskytující se v severní a centrální části východní Číny (od provincií Čching-chaj a Kan-su na západě po Chej-lung-ťiang na severu a Che-pej na jihu), v ruském Přímoří a na Sachalinu, na Korejském poloostrově a v Japonsku. V areálu se rozlišují dva poddruhy, kromě nominátního je to ještě poddruh Juniperus rigida subsp. conferta z Japonska a ostrova Sachalin.
Ekologie: Pro nominátní poddruh Juniperus rigida subsp. rigida je příznačná široká škála přírodních stanovišť, dobře roste ve světlých lesích a křovinách, společně například s borovicí hustokvětou (Pinus densiflora) nebo borovicí korejskou (P. koraiensis), s východoasijskými břízami (Betula), duby (Quercus) a lípou amurskou (Tilia amurensis), ale také na písčitých dunách, v mokřinách i na skalnatých svazích, v nadmořských výškách od 10 až do 2200 m. Poddruh J. rigida subsp. conferta roste především na mořském pobřeží, na přímořských písčinách a dunách, kde vytváří husté křovinaté porosty.
Juniperus rigida
Popis: Dvoudomý přímý keř nebo i malý strom dosahující výšky 7–10 m (poddruh subsp. conferta je spíše nízký až plazivý keř), s borkou tenkou, šupinatou, červenohnědou až šedou. Koruna je pyramidální nebo válcovitá, větve jsou vystoupavé až horizontálně odstálé, větvičky polopřevislé; listy vyrůstají v přeslenech po 3, jsou čárkovitě jehlicovité, v průřezu ve tvaru písmene V, 10–30(–28) mm dlouhé a asi 1 mm široké, tmavozelené, na líci rýhované s úzkým bílým pruhem, který je užší než zelená okrajová část listu, na rubu zelené, na vrcholu ostře špičaté, pichlavé. Samčí šištice jsou úžlabní, elipsoidní nebo téměř kulovité, žlutavě zelené, 3–5 mm dlouhé, semenné šištice jsou úžlabní, v době zralosti světle hnědavě modré nebo modravě černé, obvykle ojíněné, kulovité, dosahují 6–8 mm v průměru.
Ohrožení a ochrana: Jalovec tuhý je uveden v Červené knize Ruska, Červený seznam IUCN (2013) jej klasifikuje jako druh málo dotčený (LC).
Využití: Často je vysazován v japonských zahradách a v okolí chrámů, objevuje se v kultuře i v Číně a Koreji. Je vysazován do zahrad a parků samozřejmě rovněž v Evropě a Americe, je vhodný i pro středoevropské klimatické podmínky. Dřevo tohoto stromu se používá k výrobě nábytku a v řezbářství. Poddruh Juniperus rigida subsp. conferta se s oblibou pěstuje jako bonsai.
Juniperus rigidaJuniperus rigida
Juniperus rigida
Juniperus rigida
Juniperus rigida
Juniperus rigida
Fotografováno dne 30. 9. 2017 (Průhonice, Dendrologická zahrada VÚKOZ).