Leonhard Fuchs se narodil dne 17. ledna 1501 ve Wemdingu ve Švábsku, zemřel 10. května 1566 v Tübingenu. Německý lékař a botanik.

Fuchsia

Studoval na Marienschule v Erfurtu, v roce 1524 byl na univerzitě v Ingolstadtu promován, získal titul doktor medicíny, v roce 1526 se na téže univerzitě stal profesorem. Později působil jako osobní lékař markraběte Georga von Brandenburg. Za pobytu v Ansbachu studoval spisy Hippokratovy, Dioskoridovy a Galenovy v originále. V letech 1535–1566 byl profesorem na univerzitě v Tübingenu, kde reformoval učební postupy.
Zdůrazňoval nutnost studovat originální spisy antických lékařů místo nekvalitních a pravděpodobně částečně zfalšovaných překladů v arabštině. Byl prvním profesorem, který budoucí lékaře vodil na botanické exkurze, studoval rostliny a jejich stanoviště. Založil první botanickou zahradu v Německu.
V roce 1542 vydal v Basileji latinsky psaný herbář, v roce 1543 pak v německém překladu Neue Kreuterbuch. Jeho herbář byl přeložen do holandštiny a španělštiny. Herbář byl zpracován systematickou formou, popisoval asi 400 planých a 100 užitkových a okrasných rostlin s jejich stanovišti, dobou kvetení a lékařským využitím. Práce byla ilustrována dřevoryty, které byly později používány i jinými autory. Německé vydání herbáře obsahuje asi 500 vyobrazení, z toho 31 popisů rostlin a 103 jejich vyobrazení jsou zde v literatuře uvedeny poprvé.

Fuchs bývá nazýván jedním z otců botaniky. K. Linné ve své práci často přebíral Fuchsem použitá jména rostlin. Na jeho počest byla pojmenována Fuchsia L., fuchsie, čílko, Onagraceae. Fuchsia byla objevena C. Plumierem (francouzský kněz a botanik, 1646–1704, po něm se jmenuje rod Plumeria).
FuchsiaFuchsia