Syn.: Homeria bicolor (Baker) Klatt, Homeria breyniana var. aurantiaca G. J. Lewis, Homeria collina var. bicolor Baker, Homeria collina var. miniata-minor Ker Gawl., Homeria flaccida Sweet
Čeleď: Iridaceae Juss. – kosatcovité
Moraea flaccida
Rozšíření: Vyskytuje se na poměrně malém území v Jihoafrické republice v provincii Western Cape mezi horskou skupinou Bokkeveld a městečkem Caledon, zasahuje na Kapský poloostrov. Druh byl zavlečen i do jihozápadní a jihovýchodní Austrálie, objevil se také v Tasmánii.
Ekologie: Stanovištěm jsou sezónně vlhké až mokřadní plochy v územích s mediteránním klimatem s mírnými, ale deštivými zimami a dlouhým horkým suchým létem. Roste na jílovitých i písčitých půdách na pískovcovém nebo žulovém podkladu, od hladiny moře až do nadmořských výšek kolem 500 m. Kvete brzy na jaře.
Moraea flaccida
Popis: Vytrvalá bylina, geofyt s tmavou bazální stonkovou hlízou, na povrchu řídce síťkovanou; lodyha je poněkud křivolaká, vyhnutá nad listovou pochvou, 35–60 cm vysoká, v horní části větvená. List je jediný, chabý, čárkovitý, žlábkovitý. Květenství je srpek; květy jsou šestičetné, pravidelné; okvětí je nálevkovité, s velmi krátkou trubkou, zpravidla lososově růžové se žlutým středem, méně často celé žluté; cípy okvětí jsou stejné; tyčinky jsou 3, nitkami navzájem srostlé v 7–8 mm dlouhý, na bázi někdy kratičce chlupatý sloupek, prašníky jsou 8–11 mm dlouhé; semeník je spodní, trojpouzdrý. Plodem je válcovitá tobolka.
Záměny: Tvarem a barvou květů se velmi podobá druh Moraea miniata, která má ale zpravidla 2–3 listy a na bázi okvětních cípů má většinou žlutou skvrnu s tmavšími tečkami; má rovněž odlišnou ekologii, protože roste na výrazně sušších stanovištích.
Ohrožení a ochrana: Červený seznam květeny Jihoafrické republiky (2009) tento druh hodnotí jako vyžadující pozornost (LC – least concern).
Poznámka: Rostliny jsou pro dobytek jedovaté.
Moraea flaccida
Moraea flaccidaMoraea flaccida
Moraea flaccida
Moraea flaccida
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 24. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Darling, rezervace Waylands).