Čeleď: Iridaceae Juss. – kosatcovité
Moraea neglecta
Rozšíření: Roste pouze v Jihoafrické republice v provinciích Western a Eastern Cape, výskyt v provincii Northern Cape je nejistý.
Ekologie: Roste na hlubších půdách na kyselých pískovcích v nadmořských výškách do 300 m. Květy vydrží jediný den, otevírají se po poledni a vydrží do západu slunce.
Moraea neglecta
Popis: Vytrvalá bylina s bazální stonkovou hlízou, prutovitá nevětvená lodyha dorůstá výšky 20–50(–60) cm. List je jediný, oblý, sítinovitý. Květy tvoří chudý srpek, jsou přímé, pravidelné, podepřené zelenými kožovitými listeny; okvětní trubka je srostlá, nálevkovitá; vnější cípy okvětí jsou rozestálé, s dolů zahnutými špičkami, značně větší a širší než vnitřní, sytě žluté, s tmavými tečkami; vnitřní cípy okvětí směřují nejprve šikmo vzhůru, později se rovněž ohýbají dolů, jsou užší a kratší, stejně zbarvené jako vnější; tyčinky jsou 3; semeník je spodní, bliznové laloky jsou lupenitě rozšířené, v horní polovině rozeklané, žluté, směřují obloukem vzhůru. Plody jsou na průřezu zaobleně trojúhelníkovité protáhlé tobolky.
Záměny: Tento taxon patří v rodu Moraea do skupiny druhů, jejichž květy uspořádáním cípů okvětí připomínají květy kosatců. Charakteristické jsou pro ně nestejně velké a odlišně postavené vnější a vnitřní cípy okvětí a lupenitě rozšířené blizny, které poněkud napodobují další květní obaly. Barvou květů je velmi podobná protistojka Moraea ramosissima, která však tvoří bohatě rozvětvené lodyhy s ploše žlábkovitými, početnými listy.
Ohrožení a ochrana: Dosti rozšířený druh, v Červeném seznamu květeny Jihoafrické republiky (2009) zapsaný mezi taxony vyžadující pozornost (LC – least concern).
Moraea neglectaMoraea neglecta
Moraea neglecta
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 13. a 26. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Hermanus, rezervace Fernkloof a Table Mountain National Park, Buffelsfontein).