Syn.: Hyacinthus umbellatus (L.) E. H. L. Krause
Česká jména: sňedek, křivatec vrcholičnatý (Presl 1819), křivatec vrcholičnatý (Opiz 1852), snědek vrcholičnatý (Sloboda 1852), snědek chocholičnatý (Čelakovský 1879, Polívka 1912, Dostál 1950), snědek chocholíkatý (Dostál 1989), snědek chocholičnatý (Kubát 2002), snědek rozkladitý (Štěpánková 2010)
Slovenská jména: sňedek okolíkatý (Reuss 1853), snedok chocholíkatý (Novacký 1936), bledavka okolíkatá (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Asparagaceae – chřestovité

Ornithogalum umbellatum

Ornithogalum umbellatum

Rozšíření: Snědek chocholičnatý pochází z mediteránní oblasti, dnes je však hojně rozšířen téměř v celé jižní, západní a střední Evropě (od Anglie přes Itálii až po Balkán). Dále roste v severní Africe, na Kavkaze a v Malé Asii. Jako zavlečený je uváděn i ze Severní Ameriky, je však téměř jisté, že se zde vyskytují i jiné podobné druhy z okruhu Ornithogalum umbellatum agg. U nás se vyskytuje především v západní polovině státu, leckde je nepůvodní, roste roztroušeně především v teplejších oblastech.

Ekologie: Snědek chocholičnatý roste hlavně na slunných stanovištích, snáší však i přistíněná stanoviště. Vyhledává okraje polí, vinice, ovocné sady, staré zahrady a parky. Kvete od dubna do května.

Popis: Vytrvalá cibulovina, výška kvetoucí rostliny 10–30 cm. Cibule do 3 cm v průměru, bílá, vejčitého tvaru, tvoří vedlejší cibulky. Listy jsou podlouhlé, úzké, postavené šikmo vzhůru, většinou stejně dlouhé jako květní lodyha. Květenství tvoří chocholičnatý hrozen bílých květů, na rubu okvětních lístků jsou zelené proužky. Květů bývá 6–20 a otvírají se pouze na část dne.

Ohrožení a ochrana: Snědek chocholičnatý je (pod jménem Ornithoigalum angustifolium) zařazen mezi ohrožené druhy naší květeny (C3).

Poznámka: Tento zde popisovaný snědek chocholičnatý je v Květeně ČR (2010) a v pozdějších zdrojích z nomenklatorických důvodů uveden jako druh Ornithogalum angustifolium, zatímco pod jménem Ornithogalum umbellatum je popsán snědek rozkladitý (dříve Ornithogalum divergens), který u nás vyhynul.
Na nesrovnalosti u českých snědků upozorňoval už L. Čelakovský (1879). O přítomnosti druhu Ornithogalum umbellatum v Čechách pochyboval, za častější tehdy považoval snědek tenkolistý (Ornithogalum tenuifolium Guss., syn. O. gussonei Ten.). Později Čelakovský (1887) uváděl druh O. umbellatum jako původní jen ze severu Čech.
V zahraniční literatuře je problém řešen buď překlasifikováním těchto druhů na subspecie (např. Meijden 2005) – Ornithogalum divergens je hodnocen jako nominátní poddruh O. u. subsp. umbellatum, Ornithogalum angustifolium zas jako O. umbellatum subsp. campestre – anebo také rozlišováním obou samostatných druhů (např. Haeupler-Muer 2007), přičemž rozdíl spočívá především v přítomnosti (O. angustifolium) či nepřítomnosti (O. umbellatum) nitkovitých listů dceřiných cibulek.

Ornithogalum umbellatum

Fotografováno dne 1. 5. 2005 (Česko, Praha, park Skalka).