Syn.: Salix lapponum L. subsp. helvetica (Vill.) Schinz et Keller
České mená: vrba švýcarská (Dostál 1989)
Slovenské mená: vŕba švajčiarska (Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Salicaceae Mirbel – vrbovité / vŕbovité
Salix helvetica
Rozšírenie: Hlavné rozšírenie vŕby švajčiarskej je v Alpách, Karpatoch a cez pohoria Balkánu postupuje až do Bulharska. Na Slovensku sa vyskytuje v najvyšších polohách Vysokých Tatier, vzácne sa vyskytuje aj v Nízkych Tatrách v Ludárovej doline pod Ďumbierom.
Ekológia: Rastie nad hornou hranicou lesa, v pásme kosodreviny, v nadmorských výškach od 1500 až do 1900 m n. m., skoro výlučne na kyslých podkladoch. Najčastejším miestom jej výskytu sú prameniská horských bystrín a ich brehy, okolie vysokohorských plies a priehlbiny, kde sa dlhšie udrží vlhkosť z topiaceho sa snehu. Často sa vyskytuje spolu s veľmi podobnou vŕbou bobkolistou (Salix phylicifolia).
Salix helvetica
Opis: Vysokohorský, husto zakonárený ker dorastajúci do výšky 60–150 cm. Konáriky sú krátke, husto olistené, hnedé, neskôr lesklé. Letorasty sú krátke, hnedožlté, husto bielo chlpaté, neskôr lysejúce – lesklé. Púčiky sú postavené po špirále, kvetné sú obráteno vajcovité, tupé, mierne odklonené od vetvičky, listové sú štíhlejšie – vajcovito kužeľovité. Obalová šupina je jedna, husto bielo chlpatá (pri kvetných púčikoch viac u listových menej) neskôr lysejúca. Listy sú 2,5–6,0 × 1,2–2,2 cm veľké, v základnom tvare obráteno vajcovité až podlhovasto obráteno kopijovité, najširšie v hornej polovici, na konci krátko tupo hrotité na báze klinovité až zaoblené, sú celistvo okrajové z hornej strany najskôr pomerne husto bielo chlpaté neskôr viac či menej lysejúce tmavo zelené lesklé, na rube zostávajú vždy hodvábno chlpaté. Žilnatina je z hornej strany mierne vtlačená na rube výrazne vystupujúca, hl. stredná žila, ktorá je žltej farby. Stopka je 0,5–0,8 cm dlhá, chlpatá.
Morfologicky je vŕba švajčiarska dosť vyhranený druh, ktorého premenlivosť sa prejavuje hlavne v stupni ochlpenia na vrchnej strane listov – od husto bielo chlpatých až po takmer lysé – tmavozelené lesklé.
Salix helvetica
Salix helvetica
Využitie: Vŕba švajčiarska je vo svojom prirodzenom prostredí veľmi dekoratívna drevina vytvárajúca kompaktné trsy o ploche aj niekoľko metrov štvorcových. Exkluzívny, akoby osrienený vzhľad jej dodávajú bielo plstnaté listy husto zoskupené na koncoch konárikov. Treba tiež pripomenúť, že je to vzácna drevina vyskytujúca sa len v obmedzenom priestore subalpínskeho pásma vysokých hôr. Určite môže byť aj ozdobou skalky vo vašej záhrade, ale získajte ju iba u nejakého pestovateľa okrasných drevín!
Ohrozenie a ochrana: Na Slovensku menej dotknutý (LC) a zákonom chránený druh.
Salix helvetica
Salix helvetica
Foto: august 2007 (Slovensko, Vysoké Tatry).