Po založení Máchova jezera vzniklo v důsledku zvýšení hladiny spodní vody v zátoce na jihovýchodním břehu jezera unikátní rašeliniště. Jedná se především o významnou algologickou lokalitu – je odtud uváděn výskyt více než 170 druhů řas, byly tady popsány i desítky nových druhů. Cenná je však tato lokalita i z hlediska botanického. Ochranné pásmo zabírá plochu 12 hektarů, vlastní přírodní památka jen 1,45 ha, nadmořská výška činí 266–269 m. Nacházíme se zhruba 2 km severovýchodně od obce Doksy (okres Česká Lípa), jméno tohoto území dost jasně vystihuje, oč tady jde – je to prostě Swamp.
Swamp
Geologický podklad tohoto území tvoří pískovce a písčité náplavy, rašelinné ložisko dosahuje mocnosti 30–50 cm. Najdeme zde především společenstva přechodových rašelinišť, zastoupeny jsou i rašelinné bory a rákosiny. Nacházíme se v téměř pohádkové krajině jezírek, šlenků a bultů.
Swamp
Zdejší květena není druhově příliš bohatá, najdeme zde však rostliny vzácné a jinde skoro nevídané. Právě jen v okolí Máchova jezera roste v několika málo mikropopulacích u nás kriticky ohrožená hrotnosemenka hnědá (Rhynchospora fusca). O poznání hojnější je zde i její příbuzná hrotnosemenka bílá (Rhynchospora alba). Velmi cenný je také zdejší výskyt hlízovce Loeselova (Liparis loeselii) a leknínu bělostného (Nymphaea candida). Na bultech se roztahují velmi četné listy rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia).
SwampSwamp
Swamp
Značná část cenných rašelinišť se nalézá až za hranicemi přírodní památky. V blízké době by proto mělo dojít k výraznému rozšíření celého tohoto chráněného území. Nutno podotknout, že Swamp je přístupný jen po značené turistické cestě, není vhodné se příliš namáhat s přeskakováním z bultu na bult. Neukázně turisty zaručeně ztrestají houfy místních rusalek, které je stáhnou do mokřiny. Raději si s nimi nic nezačínejte!

Vybrané druhy rostlin NPP Swamp:
Betula pendula – bříza bělokorá
Betula pubescens – bříza pýřitá
Calluna vulgaris – vřes obecný
Carex diandra – ostřice přioblá
Carex lasiocarpa – ostřice plstnatoplodá
Dactylorhiza incarnata – prstnatec pleťový
Drosera rotundifolia – rosnatka okrouhlolistá
Eleocharis quinqueflora – bahnička chudokvětá
Liparis loeselii – hlízovec Loeselův
Molinia caerulea – bezkolenec modrý
Nymphaea candida – leknín bělostný
Oxycoccus palustris – klikva bahenní
Pedicularis palustris – všivec bahenní
Phragmites australis – rákos obecný
Pinus sylvestris – borovice lesní
Ranunculus lingua – pryskyřník velký
Rhynchospora alba – hrotnosemenka bílá
Rhynchospora fusca – hrotnosemenka hnědá
Salix repens – vrba plazivá
Vaccinium vitis-idaea – brusinka
Swamp
Fotografováno dne 5. 8. 2007.