Syn.: Ranunculus longifolius Lam.
Čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité
Ranunculus lingua
Rozšíření: Areál zahrnuje téměř celou Evropu od Velké Británie a severovýchodního Španělska, na východ zasahuje přes Ural až do západní Sibiře, Kazachstánu a Kašmíru. Ve Středozemí a na Balkáně je vzácný, úplně chybí v Řecku a v Malé Asii. V ČR se vyskytuje především ve středním a východním Polabí, na Kokořínsku, v Ralsko-bezdězské tabuli, méně již v jihočeských pánvích a jinde, na Moravě recentně pouze v Hornomoravském a Zábřežsko-uničovském úvalu. Na Slovensku roste vzácně na Záhoří, v Podunají, Poiplí a v Potisí.
Ekologie: Pryskyřník velký roste na okrajích stojatých a pomalu tekoucích vod, v mělkých tůních, slepých ramenech a bažinách, ve společenstvech rákosin, vysokých ostřic a bažinných olšin od nížin do pahorkatin. Je ohrožen změnami a destrukcí vhodných biotopů (odvodňování, zavážení slepých ramen a tůní, regulace toků, úpravy břehů rybníků, útlum extenzivního obhospodařování).
Popis: Vytrvalá bylina s článkovaným dutým oddenkem dorůstající výšky 60 až 130 cm. Přímá rýhovaná lodyha je dutá, lysá nebo řídce chlupatá, jen v horní části chudě větvená. Tuhé přízemní listy s krátkými řapíky jsou podlouhle vejčité až široce kopinaté, 15-20 cm dlouhé a 2-4 cm široké, celistvé, celokrajné, případně mělce zubaté. Lodyžní listy čárkovitě kopinaté až podlouhlé, přisedlé až poloobjímavé, celokrajné nebo mělce zubaté, dlouhé až 20 cm a široké 2 cm. Přízemní i lodyžní listy se zřetelnou středovou žilkou, na líci i na rubu jsou řídce bíle chlupaté. Velké, leskle zlatožluté květy mají v průměru 2-4 (-5) cm, pět korunních lístků je okrouhle obvejčitých, lysých. Plody jsou křídlaté, vejcovité nažky dlouhé 2,5–3,0 mm. Kvete od června do září.
Poznámka: Bývají rozlišovány var. hirsutus (s chlupatou lodyhou) a glabratus (s lodyhou lysou).
Ohrožení a ochrana: Dříve byl, především v Čechách, hojnějším druhem, na většině lokalit však již vyhynul. Významné lokality leží ve zvláště chráněných územích, ale nikde není hlavním motivem ochrany. Patří ke kriticky ohroženým druhům květeny ČR (C1t), ve kategorii silně ohrožených druhů je chráněn zákonem (§2); na Slovensku je považován za druh zranitelný, zákonem je chráněn i zde (VU/§).
Ranunculus linguaRanunculus lingua
Ranunculus linguaRanunculus lingua
Fotografováno dne 3. 9. 2004 (Hornomoravský úval – Záhlinické louky).